içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 5. BÖLÜM

BEN ETKİN BİR VATANDAŞIM

Sosyal Bilimler: Toplumsal olaylar, insanların sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve
inceleme yapan bilim dalıdır. Sosyal Bilimler hayatın her alanındadır. Sosyal bilimler, insanları ve toplumu ilgilendiren konuları içeren dallardır.

Tarih: Geçmişte meydana gelen önemli insan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen ve bilgileri belgelere dayandırarak anlatan bilim dalına tarih denir.
Sanat Tarihi: Bireylerin ve toplumların eserleri inceleyerek, kültürel gelişmişlikleri hakkında bilgiler veren bilim dalıdır.
Coğrafya: Atmosfere bağlı olarak meydana gelen doğa olaylarını, bunların oluşunu, dağılışını ve varlıklar üzerindeki sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır.
Teoloji(Din bilimi): Toplumlara ait inanç özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Edebiyat: Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir.
Filoloji(Dil bilimi) : Geçmişte ve günümüzde kullanılan dillerin yapısını inceler.
Paleografya(Eski yazı bilimi): Eski yazıları okuma bilimidir.
Epigrafya(Yazıt bilimi): Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceler.
Sosyoloji (Toplum bilimi): Sosyal yapının işleyiş kuruluş ve işleyişini, toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına etkilerini inceler.
Felsefe : İnsana doğru düşünmeyi, veriler arasında bağ kurmayı, olaylara farklı açılardan bakmayı öğretir.
Psikoloji : İnsanlara ait düşünce ve davranışların kaynağını ve sonuçlarını inceler.
Arkeoloji (Kazı bilimi): Maddesel kalıntıları ortaya çıkarır. Özellikle yazının bilinmediği Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında Tarih bilimine yardımcı olur

Etnoğrafya(Kavimler bilimi): Toplumların kültürel etkinliklerini araştırıp inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji (İnsan bilimi): İnsan ırklarını, sınıfsal açıdan inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır.

Hukuk: Anayasa ve yasaları inceleyen bilim dalıdır.

    Sosyal Bilgiler dersinde;

  • Ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün hayata geçirdiği ilke ve inkılâp sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkındığını öğreniriz. Genç nesiller olarak bize de görevler düştüğünü anlarız.

  •  Farklı yerlerde yaşayan insanlar hakkında bilgiler ediniriz. Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri hakkında yeni yeni bilgiler ediniriz. Onların yaşam biçimleriyle, gelenekleriyle, bayramlarıyla, eğlenceleriyle bize benzerliklerini ve farklılıklarını öğreniriz.

  •  Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin farkına varırız.

  • Vatandaş, cumhuriyet, insan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laik vb. kavramları öğreniriz. Ülkemizde demokrasinin gelişimi hakkında bilgi sahibi oluruz.

  • Çevreyi koruma bilincine sahip oluruz

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 4. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 6. BÖLÜM