içinde

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

Kureyş Suresinin Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

  • Li’î lâfi Kurayş
  • Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
  • Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
  • Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.(1-4.)

Kureyş Suresinin Özellikleri

  • Kureyş suresi, Mekke döneminde inmiştir.
  • 4 ayettir.
  • Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

İslam Dininin Temel Kaynakları