içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 2. BÖLÜM

Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum

Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

  • İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tü
  • Tek hücreli canlılar da vardı
  • Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü yirmi dört saatte tamamlar.

Yukarıda verilen üç cümle de olgu cümle­sidir. Deney ve araştırmalarla kanıtlanabilir.

Görüş: Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel duygu ve düşüncelerini yansıtan bilgilerdir.

  • Benim kardeşim dünyanın en uysal ço­cuğudur.

Bu cümleyi ifade eden kişiye göre kardeşi, dünyanın en uysal çocuğudur. Bir başka kişiye göre bu düşünce değişebilir.

Bize göre doğru olan bilgiler bilimsel bilgi değildir, “görüş” ‘tür.

Gözlem yoluyla elde edilen bilgilere “görüş” elenir.

Şimdi de karşılaştırmalı birkaç örnek verelim.

Varsayım: Deneylerle henüz yeteri derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşüncedir.

Yorum: Bir olayı belli bir görüşe göre açıklamadır.

Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesidir.

  • Dağlarda yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşer. (Gözlem cümlesi)

Bu yüzden dağın zirvesine yaklaştıkça üşümeye başladınız. (Yorum cümlesi)

Gözlem yoluyla bilgi elde ederken duygularımız etkili olabilir.

Bazen duygularımızın etkisiyle tarafsız ola­mayız.

Gözlem yoluyla kazandığımız bazı bilgiler “bize göre” doğru olur.

Yargı (Hüküm): Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak ki­şi, durum veya nesnelerin eleştirici bir bi­çimde değerlendirilmesidir.

Doğru bilgiler deney ve araştırmalarla elde edilir. Örnek; Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü, sıvıların belli bir şekli olmadığı ve

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 3. BÖLÜM