içinde , ,

1. ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. BÖLÜM

 1. Çocuk Hakları

İNSAN HAKLARI

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” denilmiştir.

Bu hakların bazıları şunlardır;

 • Yaşama hakkı,
 • Konut edinme hakkı,
 • Çalışma hakkı,
 • Eğitim hakkı,
 • Mülkiyet hakkı,
 • Hak arama hürriyeti,
 • Din ve vicdan hürriyeti,
 • Bilim ve sanat hürriyeti,
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti,
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti

          Not: İnsanların sahip olduğu bu haklar ellerinden alınamaz.

ÇOCUK OLARAK HAKLARIMIZ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edildi. Bu sözleşmeyle çocukların hakları sözleşmeye imza atan tüm devletle tarafından resmen kabul edildi ve bu devletler bu hakları sağlama yükümlülüğü altına girdiler. Sözleşmeye taraf olan devletler kendi yükümlülüklerindeki 18 yaşın altında bulunan çocuklara sözleşmede yazılı olan bütün hakları tanımakla yükümlüdür. Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:

 • Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
 • Her çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, gelişim hakkı korunmalıdır.
 • Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı vardır.
 • Her çocuğun oyun hakkı ve yeteneklerini geliştirebilme hakkı vardır.
 • Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.
 • Her çocuğun isim, vatandaşlık, anne ve babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır.
 • Her çocuğun sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır.
 • Her çocuk dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
 • Her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkı vardır.
 • Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.
 • Her çocuğun din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerekir.
 • Çocuklar her türlü sömür, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korunmalıdır.

       Not: Çocuk haklarının korunması amacıyla UNICEF (Birleşmiş Milletle Çocuklara Yardım Fonu) kurulmuştur. UNICEF’in amacı dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım etmektir. Ülkemizde de bu amaçla SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) kurulmuş, yetiştirme yurtları açılmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1. ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. BÖLÜM

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE 2. BÖLÜM