içinde , ,

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 2. BÖLÜM

Ege Bölgesi

Bölgede Akdeniz ikliminin hakim olması ve verimli ovaların ve bol su kaynaklarının olması nedeniyle tarım faaliyetleri gelişmiştir. İklimin etkisi ile Seracılık faaliyetleri gelişmiştir. Kıyı bölgelerinde zeytin, pamuk, üzüm, incir, pirinç, turunçgiller üretimi yapılır. İç bölgelerde ise tütün, tahıl, haşhaş, şeker pancarı, baklagiller üretilir.

Kıyı kesimlerinde besi hayvancılığı, iç bölgelerde ise keçi ve koyun yetiştiriciliği yapılır.

Ülkemizin en çok bal üreten bölgemizdir.  kümes hayvancılığı ve kültür balıkçılığı da ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde en çok linyit kömürü çıkarılan bölgemizdir.Bu sebeple linyit kömüründen  yararlanılarak termik santrallerde elektrik üretilir.

Tekstil ve halıcılık ürünleri ihraç edilmektedir. Kütahya porselenleri ünlüdür. Ayrıca sıvı yağ, şeker, seramik, otomotiv, kâğıt, gübre fabrikaları ve petrol arıtma tesisleri bulunmaktadır.

Kumsalları, milli parkları, tarihi güzellikleri ve denizleri her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Turizmcilik, maden mühendisliği, stilistik, fabrikatörlük, gemi kaptanlığı, aşçılık turist rehberliği, çiftçilik gibi meslek dalları gelişmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden en küçük olanıdır. Bölge, genelde düzlüklerden meydana ge-lir. Yaz yağışları az olmasından dolayı  yetiştirilen tarım ürünü çeşidi azdır. Orman yönünden Türkiye’nin en fakir bölgesidir.

Not: Bölgede sanayinin en fazla geliştiği il Gaziantep’tir. İlde çeşitli tekstil, çimento, gıda, dokuma, madeni eşya, tarım aletleri gibi ürünleri üreten  sanayi kuruluşları vardır.

Tarım alanlarının büyük kesimine tahıl ekilir. Tahıl ürünleri arasında birinci sırayı buğday alır. Ayrıca antep fıstığı, mercimek ve karpuzun en fazla üretildiği bölgedir.
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) sayesinde ülkemizdeki pamuğun yarısı üretilmektedir.
Bölgede genelde küçükbaş hayvan beslenir. Canlı hayvan ticaretinde koyun ilk sırayı alır.
Türkiye’de petrol üretiminin çoğu bu bölgedeki Batman-Raman Dağı’nda çıkarılmaktadır. Fosfat madeninin en fazla çıkarıldığı bölgedir.
Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman illerindeki tarihi eserler turist çeker. Bölge halkı genellikle çiftçilik ile uğraşır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin ortalama yükseltisi 2000 metrenin üzerindedir. Yer şekilleri ve iklim tarımı olumsuz etkilemektedir. En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Yeşil çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Hayvancılığa bağlı olarak süt ve et kombinaları kurulmuştur.

Yaylalarda arıcılık yapılmaktadır.

Ülke elektriğinin büyük bir bölümü bu bölgede kurulan hidroelektrik santrallerinden sağlanmaktadır.

Yurdumuzun en zengin krom madenleri Elazığ – Guleman’dan çıkarılmaktadır.

Ağrı Dağı, Bingöl’ün yüzen adaları, Muş Ovası’nın laleleri, Van Gölü ve Cilo Dağı’nın buzulları, Kars’ın Ani Harabeleri, Bitlis’teki kümbet ve mezar taşları, Akdamar Kilisesi, İshak Paşa sarayı çok sayıda turisti bu bölgeye çekmektedir.

Van Gölü’nde yapılan balıkçılık bölge insanının gelir kaynaklarındandır.

Marmara Bölgesi

Kapladığı alan küçüktür ancak ülkemizin en gelişmiş bölgesidir. Bölge düz ve verimli topraklara sahiptir. Yükseltisi en azdır. Ova ve platolar geniş yer kaplar. Bölge, üç iklim tipinin de etkilerinin görüldüğü geçiş iklimine sahiptir. Bu durum tarım ürünlerinin çok çeşitli olmasını sağlar.

Not 1: Sanayinin en fazla geliştiği bölgedir. Türkiye’nin ve bölgenin en önemli ticaret merkezi de İstanbul’dur. Bölgede başlıca sanayi kuruluşları; otomobil, yedek parça, vagon, elektrikli eşya, cam, ilaç, kimyasal maddeler, çimento, kağıt, lastik, dokuma, hazır giyim, metal eşya ve gıda maddeleri üreten fabrikalardır.
Not 2: Türkiye’nin en zengin bor madeni yatakları bu bölgededir.

Marmara Bölgesi’nde en çok yetiştirilen ürünler; ayçiçeği, buğday, şekerpancarı, mısır ile çeşitli sebzeler ve meyvelerdir. Ayçiçeği’nin en fazla üretildiği bölgemizdir. Üzüm bağları ve zeytin-likler geniş yer kaplar.

Hayvancılık olarak daha çok koyun, Kümes hayvancılığı, arıcılık ve balıkçılık yapılır. İpek böcekçiliği ve Kümes hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgedir.
Ulaşım, ticaret ve turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.
Bölgede başta Hizmet sektörü olmak üzere ticaret  ile ilgili meslekler uğraşan insanlar çoğunluktadır; işçi, memur, çiftçi ve turizmle ilgili meslekler yapılmaktadır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 1. BÖLÜM

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 3. BÖLÜM