içinde , ,

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 1. BÖLÜM

Bölgemizdeki ekonomik faaliyetler

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yapmış olduğu işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir.

İnsanların birbirinden farklı ihtiyaçları vardır. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. bu nedenle çevresinde bulunan farklı mesleklerle uğraşan insanlarla etkileşime girmesi gerekmektedir. Bu meslekler insanların ihtiyaçlarından doğmuştur ve bütün meslekler insanların ihtiyaçlarını gidermek için faaliyette bulunurlar. Fabrika işçisi, otomobil tamircisi, öğretmen vb.

Not: ülkemizin değişik bölgelerinde insanlar değişik ekonomik faaliyetlerle uğraşırlar. Bu duruma o bölgedeki  doğal kaynaklar, iklim, yeryüzü şekilleri gibi etkenler etki etmektedir. Ülkemiz yedi coğrafi bölgeden oluşmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi

Geniş ova ve platolara sahip olan iç Anadolu bölgesi tarım alanlarının en geniş olduğu bölgemizdir. Tarım dışında sanayi, turizm, ticaret gibi bir çok ekonomik faaliyette bölge ekonomisinde önemli yere sahiptir.

Coğrafi Özellikleri:
İlkim ve bölgedeki geniş düzlükler, ovalar ve platolar özellikle tahıl üretiminin artmasına sebep olmuştur.
Bölge ülkemizin tahıl ambarıdır.
Bölgenin Ekonomiye Katkısı:
En çok yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, şeker pancarı, patates, yeşil mercimek, nohut, fasulye, elma, üzümdür                                                                                                                                                   Bölgenin yüzel şekilleri küçükbaş hayvancılık yapmaya uygundur. Koyun ve tiftik keçisinin en fazla yetiştirildiği, toplam hayvan sayısının en fazla olduğu bölgedir.
İç Anadolu Bölgesi’nde sanayi fazla gelişmemiş-tir.                                                                                         Sanayi kuruluşlarının bir bölümünde tarımsal ürünler işlenir.                                                                 Bölgede şeker, makarna, bisküvi, un, çimento ve demir-çelik fabrikaları vardır.                                        Et ürünlerinden sucuk ve pastırma üretimi yapılır.                                                                                    Çiftçilik ve işçilik yaygın mesleklerdir.

Not: Bölgede turizmde gelişmiş olup; Kapadokya Yöresi, Mevlana Türbesi, Anıtkabir ve Hacı Bayram Veli Türbesi, Gordion önemli turizm merkezleridir.

Karadeniz Bölgesi

doğu batı doğrultusunda uzanan dağları geniş ormanları ile yemyeşil bir bölge olan Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı iklimi, dalgalı denizi ve engebeli coğrafyası ile bölgede yaşayan insanlara farklı ekonomik faaliyetleri sunmaktadır.

Not:    Bölgede dağlar denize çok yakın ve denize paralel uzanır. Bunların bir sonucu olarak kıyı ile iç kesimler arasında yetiştirilen tarım ürünleri arasında farklılıklar görülmektedir

*Kayın, gürgen çam, meşe gibi ağaçlardan çeşitli ürün elde edilen ormancılık yapılır.

*Deniz kenarındaki illerde balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir.

*Taş kömürü ,bakır ve demir madeni madencilik faaliyetine , bu madenlerin işlenmesi maden sanayisinin gelişmesine  ortam hazırlar.

*Yağışlı iklimi nedeniyle çay, tütün, fındık önemli ürünleridir. Ayrıca mısır, şeker pancarı ve her tür sebze-meyve yetişir.

Not: Ülkemizde Çayın tamamı, fındığında büyük bir kısmı Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir.

*Bölgede yayla turizmi son dönemde gelişen ekonomik faaliyettir.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde hakim olan ılıman iklim şartları Akdeniz kıyısında yer alan verimli ovalarda tarım faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Başta Çukurova olmak üzere bölgedeki diğer ovalarda pamuk, soya fasulyesi, zeytin, mısır, muz, turunçgiller yetiştirilmektedir.

*Ilıman iklimi seracılığı ve yılda birden fazla ürün alınmasını sağlar.( Her tür ürün yetişir.)

* Ürünlerin fazlasının diğer bölgelere dağıtımı ticaret ve ulaşım sektörünü geliştirmiştir.

*Tarıma dayalı gıda sanayi önemli bir ekonomik faaliyettir.Ayrıca kağıt, tarım aletleri, demir-çelik,

gübre fabrikaları  da bulunmaktadır.

*İç ve dağlık kesimlerde yaşayan insanlar dağ, yayla,mağara ve kültür turizmi sayesinde gelir elde ederler.

Not: tarihi eserler ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan Akdeniz bölgesinde  yaz turizmi  en önemli ekonomik faaliyettir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 4. BÖLÜM

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 2. BÖLÜM