içinde , ,

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 3. BÖLÜM

DEMOKRASİ VE YÖNETİM:

Demokrasi: Birbirinin düşünce ve davranışlarına hoşgörülü, toplum kurallarına saygılı, özgür ve yasalar önünde eşit olan insanların yaşam biçimidir. Ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir.

Sorunların her zaman kurallarla ve kurumlarla çözüm bulunması gerekmez. Sorunları dile getirmek, sorunun çözümüne katılmak da demokratik yaşamın temelidir.

Bizim belli görevlerimiz olduğu gibi, ülkemizde işleyişin devam edebilmesi için farklı sorunların çözümüne yardımcı olacak merkezi yönetim birimleri vardır. Devletin yönetimi; merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.

Ülkemizde devletin yönetim yapısı yasalarla belirlenmiştir.

MERKEZİ YÖNETİM:

Merkezi yönetim, devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sistemdir. Ülkemizin başkenti Ankara’dır. Bu nedenle ülkemizin merkezi yönetim birimleri Ankara’da bulunur.

Ülkemizde merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk ulusunun birliğini temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin içeride ve dışarıda temsilcisidir.

Başbakan:

TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bakanlar Kurulunun (hükümetin) başkanıdır. Bakanlar arasında iş birliğini sağlar.

Bakanlar Kurulu:

Başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlar Kurulu’na hükümet de denir. Bakanlar, başında bulundukları bakanlıkların en yüksek yöneticileridir.

Bakanların listesi, Başbakan tarafından milletvekilleri arasından oluşturulur. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra göreve başlar.

Bakanlar Kurulu, çalışmalarında TBMM’ye karşı sorumludurlar.

YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 923 ilçe bulunmaktadır.

İL YÖNETİMİ:

İllerde merkezi yönetimin temsilcisi validir. İlçelerde kaymakamdır. Bulundukları yeri devlet adına yönetirler. İl ve ilçelerin sınırları içinde bulunan köylerden hem valiler hem de kaymakamlar sorumludur.

Her bakanlığın il ve ilçelerde müdürlükleri, müdürleri, kamu hizmetlerini yürütecek daire ve kurumları vardır. Merkezde, ilde ve ilçede bulunan bu kamu görevlileri bakan adına çalışırlar. Bakanlığın çıkardığı yasa ve yönetmelikleri uygularlar.

İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.

Bunlar;

  • Vali,
  • İl yönetim başkanları,
  • İl İdare Kurulu’dur.

Vali:

İlde yönetimin başıdır. Aynı zamanda ilde devletin, hükümetin yani bakanlıkların temsilcisidir. Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

❖        İlde yasaları ve hükümet emirlerini uygular.

❖        İl merkezi yönetimi içindeki kuruluşlar arasında iş birliğini sağlar.

İl Yönetim Başkanları: İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. Merkezle olan yazışmalarını vali kanalıyla yaparlar.

Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:

  • Milli eğitim Müdürlüğü,
  • Sağlık Müdürlüğü,
  • Emniyet Müdürlüğü,
  • Tarım İl Müdürlüğü gibi.

İl İdare Kurulu:

İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir.

İLÇE YÖNETİMİ:

İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar. Kaymakam, yasalarla kendine verilen görevleri yerine getirir. Kendisine bağlı kuruluşları denetler, bunlar arasında iş birliği sağlar.

Askeri kuruluşlar ve yargı kuruluşları kaymakamın denetimi dışındadır.

Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.

Bucak Yönetimi:

Bucak: Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen yönetim birimlerine bucak denir.

Bucak müdürleri tarafından yönetilir. İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 1. BÖLÜM

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 4. BÖLÜM