içinde

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Cesaret

Yiğitlik ve kahramanlık vb. gibi anlamlara gelen cesaret; kişinin güç ve tehlikeli bir işe girişirken kendinde bulduğu güven duygusuna verilen isimdir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden birisi de cesur olmasıdır. O, en zor
ve sıkıntılı zamanlarında bile yaşadığı tüm baskılara rağmen cesaretinden bir şey kaybetmemiş ve Allah’ın (c.c.) kendisini görevlendirdiği İslam davasından vazgeçmemiştir.

Kararlılık

bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmemektir. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler davalarını yayma konusunda ümitsizliğe kapılmayarak kararlı davranmışlardır.

Not: Azim, karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret
göstermek gibi anlamlara gelmektedir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti