içinde

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Hak

Hakkı gözetmek; adil olmak ve her hak sahibine hakkını vermek gibi anlamlara gelmektedir. Hakkı gözetmek haz Muhammed’in(s.a.v.) kişilik özelliklerinden birisidir. Hak kavramı aynı zamanda adalet kavramı ile birlikte anılmaktadır.

Hz Muhammed’in(s.a.v.) en belirgin özelliklerinden biriside insanlar arasında adaletle karar vererek adil davranması ve hakkı gözetmesidir. Hz Muhammed(s.a.v.), karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermez, makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık bağı gibi durumlar onun verdiği kararları etkilemezdi.

Hz. Muhammed(s.a.v.) zayıf ve güçsüzlerin, çocukların, yetim ve yoksulların haklarının korunmasında da daha titiz davranırdı.

Hz. Muhammed (s.a.v.), bir konuda veya durumda hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında adaleti gözetmiştir.

İslam dini akrabalık bağlarına önem vermiş fakat akrabalık bağlarının toplumsal adaletin önüne geçmesini kesinlikle istememiştir

NOT: Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik vazifesi gelmeden önce Mekke de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yapılan Hilfü’l-Fudûl antlaşmasına katılmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi