içinde , ,

1. ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

  1. Toplumun Üyesiyiz

İnsanlar sosyal bir varlık olup toplum içinde yaşarlar. Bu yüzden hayatımızı devam edebilmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için toplumdaki diğer insanlarla işbirliği ve iş bölümü yaparız. Davranışlarımızı da içinde bulunduğumuz toplumun oluşturduğu kurallara göre düzenleriz. Bireyler,  guruplar ve kurumlar ise toplumun en önemli parçalarıdır.

Birey: Toplum içinde var olan insanların her birine birey denir.

Grup: Görüşleri amaçları ve çıkarları bir olan insanların oluşturduğu topluluğa denir. Örneğin aile üyeleri, sınıf arkadaşları, spor takımı, izci kulübü, proje hazırlama ekibi.

Grubun Özellikleri

  1. aynı amaç etrafında bir araya gelmişlerdir.
  2. üyeleri arasında iş birliği ve iş bölümü vardır.
  3. grubu oluşturan bireyler gönüllü olarak gelir.

Kalabalık: Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmemiş olan, rastlantı veya tesadüfen bir araya gelmiş bireylerdir. Örneğin;

Sokakta yürüyen İnsanlar                                                                                                                                                                 Pazarda alış veriş yapan insanlar.                                                                                                                                                     Durakta otobüs bekleyen insanlar

Kurum: Belirli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu ve çoğunlukla devletle ile ilişki içinde olan toplumsal örgütlenmelere kurum denir.

*Aile                * Valilik                                    * Belediye

*Okul              * Milli eğitim bakanlığı          * Kızılay

Not 1: Kurumların işleyişi belirli bir kural veya yasaya bağlıdır.

Not 2: Bireyler birden fazla kurum içinde yer alabilir ve birden fazla kurum ve grubun

üyesi de olabilirler

Aile:  toplumu oluşturan en küçük birime aile denir. Aile; hem grup hem de kurumdur.

          Çekirdek Aile: anne, baba ve evlenmemiş çocuk veya çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

Geniş Aile: Anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocuklar gibi birden fazla neslin bir arada yaşadığı geleneksel aile tipine geniş aile denir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çocuklarınızı Tanımanın Yolları

Yabancı Dil Öğrenmeye Başlandığında Yapılması Gerekenler