içinde , ,

1. ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. BÖLÜM

Rollermiz

Rol: Grup veya kurumlarda üstlendiğimiz göreve veya benimsediğimiz davranışa rol denir.  İnsanların üyesi olduğu grup veya kurumlarda belirli rolleri vardır.

Birey olarak üyesi olduğumuz farklı kurum ve gruplarda birden fazla rolleri yerine getiririz. Yani içinde bulunduğumuz kurum veya gruba göre üstlendiğimiz rolümüz değişebilir. Örneğin okulda öğrenci iken evde kardeş, okul takımında kaptan gibi….

Görev: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.

Not: birden çok kişinin bilgi, yetenek ve potansiyellerinden yararlanarak bir işte veya projede ortak çalışmasına Takım Çalışması denir. Takım çalışması ilk olarak aile de başlar. Anadolu da uygulanan İmece usulü yakım çalışmasına en güzel örnektir.

  1. Hak ve Sorumluluklarımız

Hak: Adaletin, hukukun bir bireye sağladığı kazançtır. Ayrıca Bir gruba dâhil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir.

Çocuk olarak sahip olduğumuz haklar arsında eğitim ve sağlık ihtiyaçlarımızın yanında, oyun oynama, dinlenme, eğlenme ortamının sağlanması gibi haklarda vardır.

Sorumluluk: Bireyin davranışlarını veya yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Veya Bir gruba üye olan bireylerin üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmesidir.

Not: bazı haklarımızı kullanabilmek için üzerimize düşen sorumlukları da yerine getirmemiz gerekmektedir. Örneğin eğitim hakkından yararlanmak istiyorsak derslerimize zamanında gelme sorumluluğunu yerine getirmemiz gerekmektedir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE

1. ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. BÖLÜM