içinde , ,

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE ATATÜRK’Ü ANLAMAK 2. BÖLÜM

Halkçılık: Eşitlik

Halk: Yaşadığı ülkeyi vatan kabul eden insan topluluğuna denir.  Halkçılık ilkesi hiç kimseye ayrıcalık tanımadan herkesin devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını amaçlamaktadır.  dolayısı ile bu ilkeye göre bütün vatandaşlar kanun önünde eşittiler. Devlet milletin huzur ve güvenliği için çalışır.

Not: Halkçılık İlkesi milliği egemenliği yani demokrasiyi esas alır.

Yapılan İnkılaplar

 • Medeni kanunun kabul edilmesi
 •  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • Kılık kıyafette yenilik yapılması
 • Soyadı Kanunu

Devletçilik: Halk ve Devlet El Ele

kurtuluş mücadelesinin başarı ile bitmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarmak için yeni bir mücadele başladı. Atatürk’ün hedef koyduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için her alanda olduğu gibi ekonomik olarak’ta gelişmek gerekmektedir. Bu amaçla hızlı bir şekilde sanayide, tarımda ve ulaşımda hızlı bir şekilde ilerlemek gerekmekteydi. Bu amaçla Devletçilik İlkesi uygulamaya konuldu. Bu ilkeyle birlikte Halkın üretimde, sanayide ve ticarette girişimde bulunması için teşvik edilmiştir.

Not: Halkın elinde yeterli sermaye olmadığı  için devlet gerekli yatırımları halk adına kendisi yapmıştır.

Yapılan İnkılaplar

 • Etibank ve Sümerbank’ın Kurulması
 • Uşak şeker fabrikasının açılması
 • Yeni demir yollarının yapılması
 • 1. Beş Yıllık kalkınma planın hazırlanması

Laiklik: Aklın ve Bilimin Rehberi

Kısaca Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devlet işlerinin yürütülmesinde din kurallarının yerine akıl ve bilime dayalı laik hukuk kuralları vardır. Laikliğe göre din kişilerin kendi vicdanına bırakıldı. Din ve vicdan hürriyeti anayasa ile güvence altına alındı.

Not: Laikliğin temelinde her dine hoşgörü göstermek insanlara dinlerini yaşayabilme hakkını vermek vardır.

Yapılan İnkılaplar

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunun ÇIkarılması
 • Medreselerin Kaldırılması
 • Harf İnkılabı
 • Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

İnkılapçılık: Yeniye, İyiye, Güzele Doğru İlerlemek

İnkılap: Eskimiş, çağdışı kalmış bir toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişikliklerdir.

İnkılapçılık ilkesi; Türk toplumunun sürekli gelişmeye, yenileşmeye açık olmasını sağlamıştır.

İnkılapçılık ilkesi sürekli yeniyi, iyiyi, güzeli esas almıştır.

Özellikleri:

 • Kurumların sürekli yenilenmesi, çağa ayak uydurması anlamına gelir.
 • Gelişmesi durmuş olan bütün kurum ve kuruluşları kaldırıp yerine daha yeni ve daha çağdaş olanını getirir.
 • Bütün yenilikler bu ilke doğrultusunda yapılmıştır.

NOT: Gerçekleştirilen bütün inkılaplar bu ilke kapsamına girmektedir.

  ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ

Atatürk’ün Türk milletini hak ettiği çağdaş toplumlar seviyesine çıkarmak için ülke içinde pek çok inkılap geçirmiştir.Milletine, iyinin ve doğrunun yolunu gösterdi. Kendisini düşünmeden yaptığı bu çalışmalar genç sayılabilecek bir yaşta sağlığının bozulmasına neden oldu. 1938 yılı başlarında Bursa’ya yaptığı bir gezi sırasında hastalanan Atatürk Çankaya Köşk’ünde bir süre dinlendi.Sağlık kontrolünden geçirildi.

Mayıs ayında güney illerini kapsayan bir inceleme gezisi kendisini yorduğu için yeniden hastalandı. Ankara’ya döndü. Oradan da tedavi olmak ve dinlenmek için İstanbul’a gitti.Ancak aynı dönemlerde dış politikada da hayati gelişmeler yaşanmaktaydı. Fransa’nın Hatay’dan çekilmesinden sonra Hatay’ın durumu belirsiz bir hal almıştı.Atatürk; Hatay’ın Türkiye’ye katılmasına büyük önem vermekteydi.Bu nedenle doktorların kesin dinlenmesi talimatına rağmen Hatay’a gitti. Burada incelemelerde bulundu. Bu durum Hatay halkı üzerinde önemli etki bıraktı. Yapılan oylama sonucu Hatay aynı yıl Türkiye’ye katıldı.

Bu yoğun tempo Atatürk’ün hastalığının artmasına neden oldu. Tüm dünyaya örnek olan büyük önder, 10 Kasım 1938 yılında saat dokuzu beş gece İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.Bu haber Türk milletini ve bütün dünyayı derin bir üzüntüye boğdu.

19 Kasım günü naaşı, top arabasıyla Gülhane Parkı’na götürüldü.Buradan Yavuz zırhlısı ile İzmit’e oradan da özel bir trenle Ankara’ya getirildi.

21 Kasım 1938 tarihinde yabancı devletlerin de gönderdiği askeri birliklerle temsil ettiği büyük bir devlet töreni yapıldı. Naşı,Etnoğrafya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabre konuldu

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE ATATÜRK’Ü ANLAMAK 1. BÖLÜM

Kartopu Yayınları 8. Tema Oyun ve Spor Sayfa 163, 164, 165 Sporcu Etkinlik Soruları ve Cevapları