içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4. BÖLÜM

VERGİM BANA DÖNÜYOR

Vatandaşların, herhangi bir karşılık beklemeden kazançlarının bir bölümünü devlete vermelerine vergi denir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( Madde 73)
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür

Vergilerin ne zaman, kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunlarda belirtilir. Bir sanayici ile bir çiftçinin kazancı aynı olmayacağından devlete vermeleri gereken vergiler de farklı olacaktır. Devlet, anayasadaki kanunlara göre herkesten gelirine göre vergi alır. Devletin, kendi kaynakları ile ülke için gerekli olan yatırımların tamamını yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle devletin bu konuda vatandaşın desteğine ihtiyacı vardır. Vatandaşlardan alınan vergiler yine toplum yararı için devlet tarafından kullanılır. Bazı kurum, kuruluş ve kişilerin kazançla­rının devlete vermeleri gereken bölümünü öde­medikleri görülmektedir. Bu olaya vergi kaçır­mak denir. Bir kurumun hangi vergi dairesine ver­gi ödediğini gösteren ve iş yerinin duvarında ası­lı olan belgeye vergi levhası denir.

Ülkemizde devlete ödenen birçok vergi çeşidi vardır. Bunlardan gelir vergisi, vatandaş­ların bir yıl içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranda vergilendirilmesidir. Vergi sadece kişiler­den değil, şirketler, kooperatifler, iş ortaklıkları gi­bi kurumlardan da alınır. Buna kurumlar vergisi denir. Ev gibi gayrimenkul sahiplerinin ödediği vergiye de emlak vergisi denir.

Vergi mükelleflerinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildiren belgeye vergi beyan­namesi denir.

Vergi mükelleflerini tespit eden vergiyi denetleyen ve toplayan resmî daireye vergi dai­resi denir.

Memurların ve işçilerin belirli süreler so­nunda kurumlarına verdikleri fiş ve makbuz üze­rinden kendilerine verilen paraya vergi iadesi adı verilir.

Vergi vermek her ülke vatandaşı için bir görev olarak kabul edilmeli ve yerine getirilmelidir.

Dolaylı Vergi  Dolaysız Vergi
Belli ürünler üzerinden alınan vergidir. Örneğin, Alışveriş sonrası aldığımız fişler hem aldığımız ürünün fiyatını hem de bu ürün üzerinden devletimize ne kadar vergi ödediğimizi gösterir. Ticaret ile uğraşanların kazançlarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin maaşlarından kesilen vergidir. Gelir Vergisi buna örnek verilebilir.

[poll id=”5″]

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 3. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 5. BÖLÜM