içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 5. BÖLÜM

DÜNYA ALARM VERİYOR

İnsanın hayatını devam ettirdiği dış ortama doğal çevre denir. İnsan hayatı nasıl sonsuz değilse çevremizde gördüğümüz ve yaşamımıza yardımcı olan doğal kaynaklar da sonsuz değildir. Dünyadaki doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Bu durum gelecek yıllarda insan hayatını tehdit eden büyük bir tehlikeye dönüşecektir.
Bütün canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların başında su gelmektedir. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, bataklıklar, yer altı suları ve buzullar dünyanın başlıca su kaynaklarıdır. Fakat su kaynakları insanlar tarafından hızlı bir biçimde kirletilmekte ve yok edilmektedir. İnsanları gelecekte bekleyen büyük tehlikelerin başında tatlı su kaynaklarının yok olması gelmektedir. Çünkü dünyada tatlı su rezervi sınırlıdır.
Uzmanlar 2025 yılında dünyadaki yedi milyar insanın %40’ının ciddi su sıkıntısıyla baş başa kalacağını tahmin etmektedir.

Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan ormanlar, yalnız ağaçlardan oluşan bir alan değil, aynı zamanda çok sayıda bitki ve hayvan topluluklarının yaşam alanlarıdır. Ormanlarımız yangın, hayvan otlatma, tarla ve ev yapmak, sanayide kullanmak vb. nedenlerle yok edilmektedir. Günümüzde ormanların azalmasıyla erozyon ve çölleşme artıyor, toprak verimsizleşiyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak yer altı suları azalıyor, su kıtlığı artıyor. Kirlilik bazı deniz canlılarının ölümüne neden oluyor. Çevre, hava, su kirliliği dünyayı yaşanılmaz bir ortama sürüklüyor.

Geleceğimiz için doğal kaynakların korunması gerekmektedir. Doğal kaynakların bir gün tükeneceği bilinmelidir. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile ilgili olarak yapılan çalışmaların başında “geri dönüşümlü ürünlerin tekrar tüketime sunulması” gelmektedir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması doğal kaynakların tüketilmesini önleyecektir. Geri dönüşümlü malzemelerin önemli bir kısmını yiyecek ve içecek ambalajlarında kul­lanılan metal, plastik ve cam atıkları ile kâğıt ve karton oluşturmaktadır. Atıkların tekrar kullanılarak şişe, plastik, kâğıt, kutu gibi yeni bir maddeye dönüştürülmelerine geri dönüşüm denir.

  • Geri dönüşüm, geleceğe ve ekonomiye yatırım anlamına gelir.
  • Atık miktarı azalır.
  • Enerji tasarrufu sağlar.
  • Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunur.

DİKKAT

  • Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kağıdını ise 8 adet çam ağacının kesilmesini önler.
  • Evsel atıkların % 68’ini organik atıklar, kalan kısmını kağıt, karton, plastik, deri, ağaç, çam gibi maddeler oluşturuyor.
  • Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, çiklet 5 yıl, meşrubat kutusu     10-100 yıl sürede yok olmaktadır.
  • Türkiye’nin çöp miktarının yaklaşık %  15- 20’sini geri kazanılabilir nitelikte
  • atıklar oluşturuyor.

Yaşamın devamı ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için doğal kaynakları bilinçli tüketmeliyiz. Doğal kaynakların korunması için yenilenebilir enerji kaynaklarında öncelik vermeliyiz.

Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenemez Enerji Kaynakları
Su
Rüzgar
Güneş
Doğalgaz
Petrol
Taşkömürü
Linyit

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 6. BÖLÜM