içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 6. BÖLÜM

NİTELİKLİ İNSAN VE MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ

MESLEĞİMİZİ SEÇERKEN

Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir. Mesleklerin birbirine üstünlüğü yoktur. Her meslek topluluk hâlinde yaşayan insanların ihtiyacına cevap verir. Seçilen meslek insanın kişiliğine, yeteneğine, ilgisine, aile durumuna, değerlerine ve amaçlarına uygun olmalıdır. Meslek seçimi, yaşam biçimini etkiler. Nerede yaşanacağı ve sosyal yaşantının nasıl düzenleneceği meslek seçiminde oldukça önemlidir. İş şartları, kişiye sağladığı yaşam koşulları daha sonra kişinin verimli çalışmasını etkileyebilir. Mesleğe yönlendirmenin doğru yapıldığı ülkelerde insanlar, mutlu oldukları ve sevdikleri işleri yaptıkları için çalışma alanlarındaki verimlilikleri artmaktadır.
Bu durum ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaktadır.

MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Bireyin Kendini Tanıması
 • Bireyin Yetenekleri
 • Bireyin İlgileri
 • Değerler
 • Ailenin beklentileri
 • Çevrenin etkisi


Kavramlara dayanan meslekler:
Bu meslekler beyin gücüne dayalıdır. So­yut düşünme, yorumlama ve keşfetme ön planda­dır (Filozof, yazar).Meslek Çeşitleri

Veriye dayanan meslekler

Sayıların çok kullanıldığı mesleklerdir (Matematikçi, istatistikçi).

Sosyal yönü yüksek meslekler

İnsan ilişkilerinde başarılı olan insanların yapabileceği mesleklerdir (Öğretmen, Eğitim Da­nışmanı).

Temelinde nesne olan meslekler Bitki ve hayvanlarla ilgilenmenin ön planda yer aldığı mesleklerdir (Marangoz, veteriner).

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

İnsanlar her mesleğin hizmetinden yarar­lanmaya ihtiyaç duyar. Bu hizmetlerden yararlanan insanlar hayatlarını rahat ve mutlu sürdürürler.

İnsanlar, yaşamlarını devam ettirmek ve geçimlerini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde çalı­şırlar. İnsanlar, yaptıkları işlerin özelliklerine göre ikiye ayrılırlar.

Niteliksiz eleman, fiziksel güce dayalı iş­lerde çalışan kişilere denir.

Nitelikli eleman, iyi eğitim almış ve zihin gücüne dayalı işlerde çalışanlara denir,

Nitelikli insan;

 • İşini iyi bir şekilde yapar.
 • Daha üretkendir.
 • Yenilik ve gelişmelere açıktır.
 • Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Tasarrufludur.

Nitelikli insan, eğitim yoluyla okullarda ye­tişir. Ülkemizde nüfus fazla olmasına rağmen, çe­şitli sektörlerde çalışan nitelikli eleman sayısı az­dır. Nitelikli eleman sayısının azlığı, yapılan işler­den gereken verimin alınmasını zorlaştırmakta­dır. Bu durum ülke ekonomisi için olumsuz sonuç­lar ortaya çıkarmaktadır.

Nitelikli eleman sayısının fazla olduğu ül­kelerin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmişlik dü­zeyleri yüksektir.

Bu konuda yaşanan büyük sorunlardan biri “beyin göçü” adı verilen iyi eğitim almış ve çe­şitli niteliklere sahip kişilerin dış ülkelere göç et­mesidir. Bu durumun engellenmesi için nitelikli elemanlara uygun ve verimli çalışma şartları ha­zırlanmalıdır.

[poll id=”5″]

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 5. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5. ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA