içinde ,

KISACA BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

 • Mustafa Kemal’in doğduğu kent olan Selanik, Avrupa’nın önemli şehirleri ile demiryolu bağlantısı, gelişmiş bir limanı olan, birçok milletin bir arada yaşadığı çok kültürlü bir şehirdi. Şehrin bu yapısı Mustafa Kemal’in gelişimi üzerinde etkili olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin çöküntüden kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlar; Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülüktür. Mustafa Kemal’in de savunduğu Türkçülük Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlamıştır.
 • Mustafa Kemal’e, “Kemal” ismi Selanik Askeri Rüştiyesi’ne verilmiştir.   
 • Mustafa Kemal’in ülke sorunlarıyla ilgilenmeye başladığı okul Manastır Askeri İdadisi’dir.
 • Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde gazete ve dergi çıkarması, arkadaşlarına konuşmalar yapması LİDERLİK özelliğini gösterir.
 • Mustafa Kemal’in tarih sahnesinden göründüğü ilk yer 31 Mart Olayı’dır.
 • Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trablusgarp Savaşı’nda kazanmıştır.
 • Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal’in yerlileri bir araya getirerek başarı elde etmesi Teşkilatçılık yeteneğini gösterir.
 • Mustafa Kemal’in bilinmesini, tanımasını, Milli Mücadele’ni önderi olmasını sağlayan cephe Çanakkale Cephesidir.
 • Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde etkili olan dört şehir: SELANİK, MANASTIR, İSTANBUL ve SOFYA’dır.
 • SOFYA’da ateşemileterliğine (askeriasteşe) olarak görev yapan Mustafa Kemal’in bu görevi dış politika ve diplomasi alanında tecrübe kazanmasını sağlamıştır.
 • Çocukluğundan beri askerlik mesleğine ilgi duyan Mustafa Kemal kişiliğine uygun bir meslek seçmiştir.
 • Mustafa Kemal, Harp Akademisi’nden KURMAY YÜZBAŞI RÜTBESİ ile mezun olmuştur. İlk görevi Şam, 5. Ordudur.
 • Mustafa Kemal, bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuş ama askerlik ve siyaseti karıştırdıkları için istifa etmiştir. 
 • Mustafa Kemal tarafından Şam’da VATAN VE HÜRRİYET DERNEĞİ kurulmuştur.     
 • Görev yaptığı cepheler Mustafa Kemal’in tecrübe kazanmasını sağlamış ve liderlik yeteneğinin ön plana çıkmasını sağlamıştır.  

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SARSILAN OSMANLI

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI