içinde ,

ADIM ADIM LİDERLİĞE

  • Şam= Kemal’in ilk görev yeridir. (5.Ordu komutanlığı) M.Kemal Şam’dayken Arapların Osmanlıya karşı ayaklandığını ve Osmanlıdan ayrılmak istediklerini görmüş; bunun üzerine Namık Kemal’den esinlenerek gizli bir cemiyet olan Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
  • 1907’de kolağası olarak Şam 5. Ordu Komu­tanlığında, oradan da aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Komutanlığında görevlendirildi.
  • Kafkas Cephesi=Dünya Savaşı sırasında Muş ve Bitlis’i geri aldı.

31 MART OLAYI

  1. Meşrutiyetin ilanı ve meclisin açılmasına karşı İstanbul’da bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmaya 31 Mart Olayı denildi. Bu ayaklanmayı bastırabilmek için Selanik’ten bir ordu hazırlandı ve İstanbul’a gönderildi.

M.Kemal bu orduya Hareket Ordusu adını vermiş ve bu orduda Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır.

31 Mart İsyanının bastırılmasından sonra II. Abdulhamit tahtan indirildi yerine V.Mehmet Padişah oldu.

Bilgi: 31 Mart Olayı mevcut düzene yani rejime karşı çıkan ilk isyandır.

TRABLUSGARP SAVAŞI   1911-1912

Osmanlı Devleti – İtalya

SAVAŞIN NEDENİ

Sanayi inkılabını geç tamamlayan İtalya  Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki toprağı olan Trablusgarp’ı ele geçirmek ve sömürgeleştirmek için Trablusgarp’a saldırdı.

Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunmak için karadan asker gönderemedi;çünkü Mısır İngilizlerin elindeydi. Deniz gücü çok zayıf olduğu için denizden de yardım gönderemedi.

Bunun üzerine M.Kemal ve Enver Paşa gibi gönüllü subaylar gizlice sivil kıyafetlerle ve takma isimlerle Trablusgarp’a gitti. (Mustafa kemal takma adı:şerif-gazeteci).

Burada halkı örgütleyerek özellikle Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı savaştılar. Fakat İtalyanların 12 adaya saldırması ve bu sıralarda Balkan savaşlarının çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Bilgi:

  • Trablusgarp savaşı Uşi Antlaşması ile sona erdi.
  • Trablusgarp savaşı M.Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
  • Trablusgarp İtalyanlara bırakıldı ve böylece Osmanlının Kuzey Afrika’daki son toprağı da elinden çıktı.
  • Trablusgarp Mustafa Kemal’in  ilk askeri başarısıdır.

# Balkan Savaşları: (Birinci ve İkinci Balkan Savaşı)

Osmanlı Devleti’nin İtalya ile savaş halinde olmasından yararlanarak Rusya’nın kışkırtmasıyla,Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ birleşerek Osmanlı’yı Balkanlardan atmak istediler.

Mustafa Kemal bu savaşta Gelibolu’da görevliydi.
Bu durum,Çanakkale savaşlarında oldukça işine yaramıştır.En azından bölgeyi ana hatlaroyla tanıma fırsatını bulmuştu.

Osmanlı silah cephane bakımından yetersiz olması ordunun içine siyaset girmesi vs. nedenlerden dolayı yenildi.
1912 yılında Londra Antlaşması imzalandı.Buna göre;

** Osmanlı’nın Balkan sınırı Midye-Enez oldu.
** Ege adalarının çoğunluğu Yunanistan’ın oldu.
Bu arada sınırı kalmadığı için Arnavutluk bağımsız oldu.
Fakat Balkan ülkeleri,Londra Konferansı ile Osmanlı’dan aldıkları bu toprakları kendi aralarında paylaşamadılar ve savaş bu kez Balkan Devletleri arasında yeniden başladı.(Bu savaşta Balkan devletleri Bulgaristan’a savaş açmışlardır)…Romanya da savaşa katıldı.Osmanlı Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı.

  • l. Balkan Savaşında; Mustafa Kemal Çanakkale Boğazının korunması için kurulan orduya atandı.(Gelibolu) Bu görevi sırasında bölgeyi çok iyi öğrenci. İleri de Çanakkale Savaşındaki başarılarında bölgeyi tanımasının büyük etkisi olacaktı.
  • ll. Balkan Savaşında; Edirne’yi geri alan orduda yer aldı. 1914’te Askeri Ateşe (Ateşemiliterlik) olarak Sofya’ya atandı.

1.Dünya Savaşı

# M.Kemal Çanakkale’de

İtilaf devletleri Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlı Devtleti’ni savaş dışı bırakmak için Çanakkale’ye saldırdılar. Denizden başarılı olamayınca Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaptılar.M.Kemal , Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük başarılar kazandı.Albay oldu.

Sonuçları:

1-Savaş 2 yıl uzadı.

2-Rusya’da ihtilal oldu.(Bolşevik İhtilali) Rusya savaştan çekildi.

3-Türk ordusunun iyi yönetildiği takdirde neler yapabileceğini herkes gördü.

NOT: Çanakkale’deki  başarısından dolayı Mustafa Kemal’in  tüm ülkedeki bilinirliği arttı. Bu sayede kurtuluş savaşının lideri olması kolylaşmıştır.

NOT:  Bu savaşta M.Kemal’in ileri görüşlülüğünü, askeri dehasını,liderliğini ve kararlılığını görüyoruz

 M.Kemal,Kafkas Cephesi’nde

Mustafa Kemal,dağınık birlikleri topladı.Eksiklerini giderdi.Ruslardan Muş ve Bitlis geri alındı.(Bu cephede de sabır ve disiplin anlayışını görüyoruz.)
 M.Kemal,Suriye Cephesi’nde

Osmanlı’nın Kanal Harekatı başarısız olunca İngilizler, Araplarla birlikte saldırıya geçtiler.Bu sırada M.Kemal Suriye’de bulunan 7.Ordu Komutanlığı’na atandı.
Alman komutanlarla tartıştığı (Yapılması düşünülen cephe savaşının taktiği yüzünden) için istifa etti.Fakat daha sonra 7.Orduya komutan olarak geri döndü.Halep’te İngilizleri durdurdu.

Adım Adım Liderliğe

Konu Pekiştirme Soruları.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

One Comment

MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA

BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR