içinde ,

LOLLOL LoveLove

BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR

MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINA ETKİ EDEN ŞEHİR VE DÜŞÜNÜRLER

SELANİK

* M.Kemal Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi.

* Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan  milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.

*M.Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik’te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda II.Meşrutiyet ilan edildi.(1908)

*Bir müddet sonra M.Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve İttihat ve Terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle  cemiyetten ayrıldı.

MANASTIR

* Bugün Bitola adıyla bilinen Manastır  Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşma­sında büyük etkiye sahiptir.

* Mustafa Kemal Askeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır’da vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal,Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı.

*M.Kemal’in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür.

*Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı.

* 1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkiledi.

İSTANBUL

*M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır.Daha sonraki yıllarda görevi gereği burada ikamet etmiştir.

* M.Kemal, İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi,ayrıca Avrupadaki gelişmeleri de yakından takip  edebilmiştir.

SOFYA

*Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya As­keri Ateşeliği’ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış;  bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir.

MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINA ETKİ EDEN DÜŞÜNÜRLER

Türk Aydınlar

Ziya Gökalp: Milliyetçilik, Türklük

Mehmet Emin Yurdakul:Milliyetçilik, Türklük

Tevfik Fikret: Batıcılık, İnkılapçılık

Namık Kemal: Vatan ve Hürriyet Sevgisi

Yabancı Aydınlar

Voltaire

J.J.Rousseou

Montesquiue

Not. Yabancı aydınlardan Mustafa Kemal; eşitlik, adalet, hürriyet, demokrasi ve insan hakları konularından etkilenmiştir.

Arkadaşları

Ömer Naci: Hitabet(Güzel ve Etkili Konuşma) ve Edebiyat 

MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINA ETKİ EDEN OLAYLAR VE AKIMLAR

Olaylar

Fransız İhtilali

Türk – Yunan Savaşı

31 Mart Vakası

Akımlar

Milliyetçilik

Batıcılık

Türkçülük

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur

Konu Pekiştirme Soruları.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ADIM ADIM LİDERLİĞE

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ