içinde ,

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. ÜNİTE 1. BÖLÜM

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

BATIYA ERKEN AÇILAN KENT: SELANİK

Osmanlı Devleti’nin Rumeli ‟deki önemli Şehirlerinden olan ve batıya açılan kapısı olan Selanik;

*Gelişmiş bir limana sahipti.  Dolayısı ile Ekonomik olarak gelişmiş bir şehirdi. Şehirde gelişmiş bir ticaret hayatı vardı.

*Avrupa’nın önemli şehirleri ve İstanbul ‟la demiryolu bağlantısı vardı. Avrupa’daki gelişmeler bu sayede kısa sürede şehre geliyordu.

*Şehirde çoğunluğu Türkler olmak üzere Rum, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni vb. farklı inanç ve kültüre sahip bir  çok Ulus yaşamaktaydı. Bu çok uluslu yapı Şehrin zengin ve canlı bir kültürel yapıya sahip olmasını sağlamıştır.

Not: 19. yüzyıla kadar balkanlarda bulunan azınlıklar Osmanlı Devletinin uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde huzur içinde yaşamışlardır.

Not 2: 1789 yılında Fransız ihtilalinin yaşanması sonucunda ortaya çıkan fikir akımlarından en çok etkilen devlet Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Osmanlı devletinde;

  1. İlk ayaklanan Sırplar
  2. İlk bağımsız olan Yunanlılar
  3. En son ayrılan ise Arnavurluk’tur.

Not 3: Osmanlı İmparatorluğu balkanlarda çıkan milliyetçi isyanları ve toprak kayıplaraının önüne geçmek için Osmanlı aydınları bazı fikir akımları ortaya çıkardılar. Bunlar;

  1. Osmanlıcılık : Osmanlı sınırlarında yaşayan herkesi dini,dili,ırkı ne olursa olsun OSMANLI  sayan, yani herkesi EŞİT kabul eden
  2. BATICILIK : Osmanlı Devletinin kurtuluşunun tek yolunun BATIYI örnek almaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.
  3.  ÜMMETÇİLİK : Bu akıma göre devletin parçalanmasını önlemek için sadece MÜSLÜMANLARI bir çatı altında toplamak gerekir.Bazı Kaynaklarda;
    İslamcılık=Ümmetçilik veya Panislamizm olarak geçmektedir.
  4. TÜRKÇÜLÜK: Diğer milletlerin isyanları engellenemeyeceğinden, bunun için TÜRKLERİ bir arada bulundurmanın öneminden bahsetmiştir.Amacı Büyük Türk(Turan) İmparatorluğu Kurmaktır.

                                                                     MUSTAFA’DA ÇOCUKTU

Mustafa Kemal, 1881‟de Selanik’te doğmuştur. Mustafa Kemal ‟in ailesi Rumeli’nin fethi sonrasında Selanik’e yerleşen Türk boylarına mensuptur.  Babası Ali Rıza Efendi’nin ailesi Söke (Aydın) annesi Zübeyde hanımın ailesi de Konya’dan Rumeli ‟ye göç eden bir aileye mensuptur. Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Bey ‟in 6 çocuğu vardır. Bunlardan Mustafa ve Makbule dışında Fatma, Ahmet, Ömer, Naciye küçük yaşlarda vefat etmişlerdir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE 3. BÖLÜM

MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA