içinde ,

UYANAN AVRUPA

İslam coğrafyasının en parlak dönemini yaşadığı yıllarda Avrupa’da karanlık bir dönem yaşanmaktaydı. Bu dönemde kilisenin söylemlerinin doğru kabul edildiği Skolastik Düşünce sistemi tüm Avrupa’da yaygındı. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile beraber Avrupa’da bazı değişikler meydana gelmeye başladı. Bu değişiklilere;

  • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin Kontrolüne girmesi,
  • İstanbul’dan kaçan Bizanslı bilim insanlarının İtalya’ya kaçması etkili olmuştur.

Coğrafi Keşifler:  15. Yüzyılda Avrupa’da yeni ticaret yolları arayışı ile başlayan süreçte yeni kıtalar, yeni adalar keşfedildi. Keşfedilen yerlerin zenginlikleri Avrupa’ya taşındı. Sömürgecilik faaliyetleri başladı. Ayrıca coğrafi keşifler sayesinde Avrupalılar Hindistan’a deniz yolu ile ulaşmayı başardı.

Rönesans: İtalya’da ticaret ile zenginleşen Mesen Sınıfının bilim ve sanat İnsanlarını desteklemeleri ile birlikte İstanbul’un fethi sonrasında İtalya’ya gelen Bizanslı bilim insanlarının eski Yunan, Roma metinlerini ve İncili tercüme etmeleri sonucunda yaşanan Bilimsel, sanatsal ve mimari alanda yaşanan gelişmelerdir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Avrupa’da araştıran ve sorgulayan bir kitle ortaya çıkmıştır.

Reform:  Coğrafi Keşifler ve Rönesans’la birlikte meydana gelen bilimsel gelişim matbaa sayesinde Avrupa’ya yayılmıştı. Bu durum Katolik kilisenin faaliyetlerini sorgulayan bir kitlenin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Almanya’da başlayan Reform Hareketleri sonrasında Katolik kilisesi kendini düzeltmek, eğitim, bilim ve siyasetten kendini elini çekmek zorunda kaldı.

Aydınlanma Çağı: Avrupa’da yaşanan gelişmeler sonrasında bilimin ve bilim insanlarının önündeki engellerin kalması ile aklın ve bilimin rehberliğinde bilimsel ve teknolojik birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmeler sonrasında İngiltere’de Sanayi İnkılabı yaşandı.

Sanayi İnkılabı: Buharın üretim yapan makinelerde kullanılması sonrasında üretimde yaşanan artış iki adet sorun ortaya çıkarmıştı. Bunlar; üretimin devamlılığını sağlamak için ham madde ve üretilen ürünleri satabilmek için ise pazar ihtiyacı. Sanayileşmiş devletler bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Sömürge arayışı içerisine girmiştir. Bu durum I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden birisi olmuştur. Sanayi inkılabı sonrasında en çok sömürgeye sahip olan devletler İngiltere ve Fransa olmuştur.        


Uyanan Avrupa

Konu Pekiştirme Soruları

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun