içinde

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 153, 154, 155, 156, 157

2017-2018 eğitim öğretim  yılında 8. sınıflarda okutulan derslerden olan Türkçe dersi ders kitabı talim terbiye kurumu tarafından belirlenen öğrenci kazanımları baz alınarak dörtel yayınları tarafından ustaca hazırlanmıştır. Türkçe ders kitabı  içerisinde yer alan konuya hazırlık ve çalışma kitabı içerisinde yer alan çalışma soruları hedef  kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yazımızda 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 6. Tema Doğa ve Evren Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik soru ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Soru Ve Cevabı 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. KARANFİL
2. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu. SARNIÇ
3. Yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı, ürünü için
yetiştirilen bir bitki. DOMATES
4. Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. EVLEK
5. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel. LODOS
6. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaş­ması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. NASIR
7. Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. KÖRPE
8. Süpürge otu. FUNDA
9. Yerleşim merkezi, insan oturan, şeneltilmiş (yer). MESKUN
10. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. GÜNDELİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Soru Ve Cevabı 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazıma. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

İçine sindirmek

Anlamı: Benimsemek, kabullenmek.
Cümle: Bu bahçe duvarı pek içime sinmedi.

Karşı koymak
Anlamı: Boyun eğmemek.
Cümle: Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nda düşman kuvvetlerine azimle karşı koydu.

Dağ gibi yığılmak
Anlamı: Çok büyük, çok iri, çok birikmek.
Cümle: İşçilerin attığı toprak kısa zamanda dağ gibi yığıldı.

3. ETKİNLİK

Hikayenin unsurlarını (olay, yer, zaman, varlık ve şahıs kadrosu) belirleyip yazınız.

Olayın Geçtiği Yer: Köylük yerde küçük bir çam ormanı.

Olayın Yaşandığı Zaman: Geçmiş zaman.

Hikayenin Kahramanları: Kör Mustafa, yazar, köylüler.

Hikayede Anlatılan Olay: Kör Mustafa isimli bir köylünün taşlık bir alanı azmiyle taşlardan temizleyip tarla yapması.

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Soru Ve Cevabı 

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayın planını belirleyerek aşağıya yazınız.

Giriş bölümünde yazar insanlar hakkında düşüncelerini anlatıyor.

Gelişme bölümünde yazar köyü ve Kör Mustafa’yı tanıtıyor. Fundalıktan bahsediyor. Mustafa’nın taşlık bir fundalık alanı azimle taşlardan nasıl temizlediğini, o alanı nasıl tarlaya dönüştürdüğünü anlatıyor.

Sonuç bölümünde yazar okurlara seslendiyor. Karanfillerin, içilen domates sularının arkasında nasıl bir azim olduğunu anlatıyor.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.

Öznel Yargılar:

— Gözümde, milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez.
— Ba­na bir kam­bu­ru ha­tır­la­tı­yor bu göz, tu­haf de­ğil mi?
— Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.

Nesnel Yargılar:

— Bir gö­zü so­la doğ­ru bi­raz kay­mıştı.
— Kör Mus­ta­fa, bah­çe­ler­de ça­lı­şır, gün­de­li­ğe gi­der, sar­nıç sı­var, dam ak­ta­rır, ku­yu ka­zar…
— Bütün bu fundalıklar Fino Kilisesi’nin malıdır.

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Soru Ve Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı hayal, duygu ve düşünceyi dile getiren bir hikâye yazınız.

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 157 Soru Ve Cevabı

7. ETKİNLİK

Metinde geçen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aralarındaki anlam ilişkilerini (yakın-uzak, sebep- sonuç, amaç-sonuç) belirleyip yanlarına yazınız.

• Akşamları yemek yemezse zayıflayacak. Yiyip içmesine pek dikkat etmiyor.

  • Anlamlı cümleler:

• Sınavın iyi geçtiğini söylüyor. Aldığı puan sınav ortalamasının altında kalmış.

  • Anlamlı cümleler:

• Ağabeyini karşılamak üzere terminale gitti.

  • Anlamlı cümleler:

• Çalışmadığından sınavı kazanamadı.

  • Anlamlı cümleler:

• Gezi için para ayırdım.

  • Anlamlı cümleler:

• Haylaz olduğundan durmadan azar işitiyordu.

  • Anlamlı cümleler:

• Sinemaya gitmek için annesinden izin aldı.

  • Anlamlı cümleler:

• Mustafa, su bulamadığı için güzel güller yetiştiremedi.

  • Anlamlı cümleler:

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 162, 163