içinde

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134

2017-2018 eğitim öğretim  yılında 8. sınıflarda okutulan derslerden olan Türkçe dersi ders kitabı talim terbiye kurumu tarafından belirlenen öğrenci kazanımları baz alınarak dörtel yayınları tarafından ustaca hazırlanmıştır. Türkçe ders kitabı  içerisinde yer alan konuya hazırlık ve çalışma kitabı içerisinde yer alan çalışma soruları hedef  kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yazımızda 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı  5. Tema Duygular Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Fahrünnisa Etkinlik soru ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

FAHRÜNNİSA (DİNLEME METNİ)

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Soru Ve Cevabı

Dinlediğiniz metnin anahtar kelimelerini tespit edip yazınız.

— öğrenci
— suskun
— ders anlatmak
— gafil avlanmak
— gurur
— korkunç korku
— alçak gönüllülük
— şiir kitabı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız. Bu kelimelerle birer cümle de siz kurunuz.

Buna rağmen bir derste bile onun, derse kalkmak için, ufacık bir arzu gösterdiğini görmek bana nasip olmadı.

  • Cümleyi yeniden yazıyorum: Buna rağmen bir derste bile onun, derse kalkmak için, küçücük bir istek duyduğunu görmek bana nasip olmadı.
  • Benim cümlem: Küçücük bir yavruyken hep süte istek duyardı.

İleride şüphesiz pek güzel yazacaksınız.

  • Cümleyi yeniden yazıyorum: İleride kuşkusuz pek güzel yazacaksınız.
  • Benim cümlem: Kumdan yapacağımız kale kuşkusuz çok güzel olacak.

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Soru Ve Cevabı

Dinlediğiniz metnin içeriğine yönelik iki soru hazırlayınız.

Soru: Yazar öğrencisini dersi anlatması için kaldırınca niçin şaşırmış?
Soru: Öğrenci niçin derse kalkmak için istek göstermiyormuş?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dinlediğiniz metnin konusu nedir? Suskun bir öğrencinin davranışlarıyla öğretmenini şaşırtması.

b. Metnin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır? Metinde Fahrünnisa isimli bir öğrenci anlatılmaktadır. Başlık da bu anlatılan işiye göre koyulmuştur.

c. Dinlediğiniz metne başlık yazmanız istenseydi nasıl bir başlık yazardınız? Korkunç Korku

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Soru Ve Cevabı

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftan hareketle duygu, düşünce ve olayların gelişimine yönelik fikirlerinizi hikâye türünde yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Soru Ve Cevabı

Okuduğunuz son kitabı tanıtan bir yazı yazınız. Tanıtacağınız kitabın beğendiğiniz, beğenmediğiniz özelliklerini, yazarının olaylara bakış açısını belirtiniz. Başlık koymayı unutmayınız.

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Soru Ve Cevabı

Aşağıdaki cümleleri yapılarına, yükleminin türüne ve anlamına göre sınıflandırınız. Cümlelerde yüklem olan kelimelerin altını çiziniz.

• Fahrünnisa, lise gibi edebiyat fakültesini de büyük bir başarı ile bitirdi.
Yapısına göre: Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• O anlattıkça şaşkınlığım ve sevincim artıyordu.
Yapısına göre: Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Ay­dın­lar yol­la­rın­da ge­ne yal­nız yü­rü­ye­cek­ler.
Yapısına göre: Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Öm­rüm­de bu ka­dar du­ya­rak, kav­ra­ya­rak, be­nim­se­ye­rek ders an­la­tan öğ­ren­ci
gör­me­miş­tim.
Yapısına göre: Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumsuz Cümle

• Öğ­ret­men sı­nı­fa gir­di, yok­la­ma yap­tı.
Yapısına göre: Sıralı Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Ödevlerini yapmak için arkadaşına gitti.
Yapısına göre: Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil cümlesi, isim cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Sı­na­vı ba­şar­dı, ama­cı­na ulaş­tı, mut­lu ol­du.
Yapısına göre: Sıralı Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Se­yir­ci­ler ye­rin­den fır­la­ya­rak ola­yı iz­le­me­ye baş­la­dı.
Yapısına göre: Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Gü­lü se­ven di­ke­ni­ne kat­la­nır.
Yapısına göre: Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

• Ağaç­lar, ba­har­da te­pe­den tır­na­ğa çi­çek­ler­le dol­muş­tu.
Yapısına göre: Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
Anlamına göre: Olumlu Cümle

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 129

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 106, 107, 108