içinde , ,

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.ÜNİTE: EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 4. BÖLÜM

SOSYAL YAŞAMDA VAKIFLAR

 

Vakıf: Kişinin mal varlığının bir bölümün hayır işleri için bağışlamasına denir.  

Vakıf arazi gelirleri cami,han,hamam,medrese,hastane,aşevi  gibi sosyal hizmetlere ve hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır.Vakıf sistemi, Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletlerinde de görülmüştür.Türk-İslam devletlerinde sosyal devlet anlayışı hakimdi.Osmanlı Devleti döneminde eğitim, sağlık,kültür ve bayındırlık alanlarında vakıflar önemli bir yer tutar. Vakıflar devlet tarafından desteklenir aynı zamanda devletin gözetiminde bulunurdu. Vakıflar Osmanlı topraklarında kent ve kasabaların gelişmesinde önemli bir yer tutar. Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir. Devletin en üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin gönüllü katılımı ile vakıf geleneği sayesinde bu hizmet ve faaliyetler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nde vakıflar, vakfiye adı verilen bir sözleşmeyle kurulurdu. Bu sözleşmede vakfın amacı, gelir kaynakları, bu gelirin nasıl kullanılacağı, nasıl korunup artırılacağı belirlenirdi. Vakfiye, kadı tarafından onaylanır, padişahın onayından sonra da geçerli hâle gelirdi. Vakıf için belirlenen şartları padişah bile değiştiremezdi.

Osmanlı Devlet’indeki vakıf geleneği cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra vakıf işleriyle ilgilenmek üzere 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı olan bu genel müdürlük, vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak yönetilip yönetilmediğini denetlemektedir. Her yıl 5- 11 Mayıs haftası Vakıflar Haftası olarak kutlanmaktadır.

Halkın her türlü gereksinimini karşılayan vakıflar, eğitim-öğretim kurumları, hastane, kütüphane, imaret gibi yapıların giderlerini karşılamıştır.

Sosyal adaleti pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak vakıfların amaçları arasındadır.

Ayrıca,eşitlik,dayanışma,adalet, dürüstlük gibi değerlerin tüm topluma benimsetilmesi önemlidir

Günümüzde Türkiye’de;

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Türk Toplum Gönüllüleri Vakfı

Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı

Teknolojiyi Geliştirme Vakfı

Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

Çocuk Vakfı

Bilim ve Sanat Vakfı gibi kuruluşlar vardır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.ÜNİTE: EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 3. BÖLÜM

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.ÜNİTE: EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 5. BÖLÜM