içinde , ,

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 6.ÜNİTE: YAŞAYAN DEMOKRASİ 4 BÖLÜM

KAMUOYU VE BASIN

Kamuoyu, bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine denir. Kamuoyu oluşturmak ise “bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak” şeklinde özetlenebilir. Demokrasi, toplumda kamuoyu oluşmasına uygun yönetim şeklidir. Kamuoyu, haberleşme özgürlüğü başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin olduğu bir ortamda oluşur. Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları kamuoyunun oluşturulmasında önemli rol oynar.
Kitle iletişim araçlar toplumdaki farklı görüş, düşünce ve kanaatlerin yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Demokratik yönetimlerde medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Medya, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çalışmalarını izleme, eleştirme ve halkı bilgilendirme görevini yapmaktadır. Ayrıca farklı görüş ve düşüncelere yer vererek serbest düşüncelerinin oluşmasına katkıda bulunur. Bunun yanında çeşitli konularda halkı bilgilendirmek halkın toplumsal ilişkilerde daha bilinçli hareket etmesini sağlamak da medyanın görevleri arasındadır. Gündem belirlemede de medyanın rolü çok önemlidir. Çünkü medyanın önem ve öncelik verdiği konular genellikle halkın (kamunun) zihninde önemli ve öncelikli hale gelmektedir. Medyada yer alan düşünce ve eleştiriler devleti yönetenlere de uyarıcı etki yaparak devlet hizmetlerinin daha sağlıklı işlemesini sağlar.

Ülkemizin Geleceğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri

Günümüzde sivil toplum kuruluşları farklı yapılanmalarla toplumda yaygınlaşmaktadır. Bunlar gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sosyal hayatta da önemli görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca geliri yetersiz olan veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin gıda, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşların refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlarlar. Sivil toplum kuruluşları katılımcı demokrasinin toplumda yerleşmesi için çaba gösterirler. Vatandaşların hükumetten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlarlar. Yürüttükleri bazı kampanyalarla gündemi oluşturacak konular ortaya koyarlar. Çeşitli etkinliklerle kamuoyu oluşturarak devletten taleplerini dile getirirler.

Atatürk ve Türk Basını

Atatürk kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının rolünün bilincindeydi. Milli Mücadele Döneminde ve sonrasında ülkenin ilerlemesi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için yaptığı inkılapların halka benimsetilmesinde kitle iletişim araçlarından yararlanmıştır. Sivas Kongresinde İradeyi milliye Gazetesinin yayımlanması kararlaştırıldı. İlk sayısı 14 Eylül 1919’da yayımlanan gazete 3 yıl yayın hayatına devam etti. Kısa bir süre sonra 10 Ocak 1920 tarihinde de Ankara’da Mustafa Kemal’in önderliğinde Hakimiyeti milliye Gazetesi yayımlanmaya başlandı.
6 Nisan 1920’de ise Atatürk Anadolu Ajansını kurarak Milli Mücadele’nin her aşamasında ve sonrasında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamıştır. Atatürk inkılaplarının halka benimsetilmesinin en güzel örneği yazı inkılabında görülmektedir. Batı uygarlığı ile bütünleşme yolundaki önemli adımlardan biri olan Latin harflerine geçiş konusunda kamuoyu oluşturulmuştur. Basın Latin harflerini benimsemiş ve halkın yeni yazıya uyumu konusunda elinden gelen yapmıştır. Her gün Atatürk’ün sözlerinden birkaç paragrafı yeni harflerle yayınlamıştır. Yan tarafta o dönemde bununla ilgili yayınlanan bir gazete örneği görmektesiniz.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 6.ÜNİTE: YAŞAYAN DEMOKRASİ 3. BÖLÜM

GERÇEK ANLAM