içinde ,

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Medya ve Kitle İletişim Araçları

Medya

Gazete, dergi, televizyon, radyo, genel ağ vb. kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan ifadeye medya adı verilir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler medyanın sosyal iletişim ve etkileşim gücünü giderek artırmaktadır.

Sosyal Medya

Gelişmiş web teknolojilerin hizmete girmesi ilk birlikte insanların tek taraflı bilgi paylaşımından Çift taraflı ve anlık bilgi paylaşmasını sağlayan medya sistemine sosyal medya adı verilir.

Dijital Medya

Elektronik ortamdaki ses, fotoğraf, video vb. içeriklerin dijital ortamda kitle iletişim aracı olarak kullanılmasına dijital medya adı verilir.

Kitle İletişim Araçları

Yazılı, sesli yada görsel yapıtların dağıtımını yada yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim araçları denir. Gazete, radyo televizyon ,internet kitle iletişim araçlarından bazılarıdır. Kitle iletişim araçları bir iletiyi kısa sürede birçok kişiye ulaştırmaya yarayan araçlardır.

Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Etkileri

Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumlu Yönleri
 • Yeni bilgi ve düşüncelerin hızlıca yayılmasını sağlar
 • İnsanlar arası etkileşimi hızlandırır.
 • Kamuoyu oluşturulmasını sağlar.
 • Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkilidir.
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlar.
 • Kültürün aktarılmasını sağlar
 • İnsanların eğitilmesinde kullanılır.
 • insanların eğlenmesi ve dinlenmesinde etkilidir.

Kamuoyu: İnsanları ilgilendiren ortak konularda, genellikle sorunlarda yine insanlar tarafından üretilen ortak çözüm yoluna, ortak düşünceye kamuoyu denir

Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumsuz Yönleri
 • Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırdığı için sosyalleşmeyi engeller.
 • Uzun süre takip edildiği durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir.(göz bozukluğu gibi)
 • Kontrolü sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler.
 • Özellikle küçük yaştaki insanlarda şiddet, sihir, cinsellik gibi içerikli programlar ruhsal bozukluklara yol açabilir, normal dışı eğilimlere yol açabilir.
 • İnsanların birbirlerine karşı önyargılarının artmasını sağlar.

Genel Ağ

Bilgisayar ağlarının (network) birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağına genel ağ adı verilir. Genel olarak internet olarak bilinmektedir.

Genel Ağın Kullanılma Nedenleri
 • Sohbet etmek, arkadaş edinmek ve arkadaş grubunu genişletmek
 • Can sıkıntısını gidermek
 • Ödev için ya da ilgi duyulan bir konuda araştırma yapmak
 • Müzik dinlemek
 • Film izlemek
 • Haber okumak
 • Çevrim içi alışveriş yapmak
 • Oyun ağlarına katılmak

RTÜK

Radyo, televizyon ve Genel Ağ faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilmiştir. Yayın yapacak radyo ve televizyonlara yayın izni RTÜK tarafından verilmektedir.

Akıllı İşaretler

İzleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla RTÜK tarafından, televizyon kanallarında uygulanmaktadır. 

Tekzip

Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir. Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı, asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış, asılsız ve gerçeğe aykırı haberi, bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.

Sansür

Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 135, 136, 137, 138

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 142, 144, 145, 146, 147