içinde ,

MİLLİYETÇİLİK

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltil­mesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalış­mayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milli­yetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Atatürk’e göre milliyetçilik, kendini aynı milletin üye­leri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik bir duygu işidir. Bir insan kökeni ne olur­sa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Ata­türk ne mutlu Türk olana değil “Ne mutlu Türküm diyene” demiştir.

Anahtar kelimeler : Ortak vatan,dil ve kader birliği,Ulusal(milli) bilinç,Ulusal(milli) bağımsızlık,ulusal benlik,Milli eğitim,manevi değerler

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar,

  • Kapitülasyonların kaldırılması
  • Kabotaj Kanununun çıkarılması
  • Türk Tarih Kurumunun kurulması
  • Türk Dil Kurumunun kurulması
  • Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
  •  Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması.
  • İzmir İktisat Kongresinin yapılması.
  • Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinin açılması.

Atatürk’ün Milliyetçilik ile ilgili bazı sözleri

“Diyarbakırlı,Vanlı,Erzurumlu,Trakyalı her bir soyun evlatları aynı cevherin damarlarıdır”

“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk  milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyette  kuvvetli olur”

“Biz öyle milliyetçileriz ki , bizimle işbirliği yapan tüm milletlere saygı duyarız,onların  milliyetlerinin tüm gereklerini tanırız.Bizim milliyetperverliğimiz her halde bencil ve gururlu milliyetperverlik değildir”

“Ne mutlu Türküm diyene”

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HALKÇILIK

CUMHURİYETÇİLİK