içinde ,

CuteCute LOLLOL LoveLove

HALKÇILIK

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplum­sal grupların içinde bulunan insanlara halk denir.

Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset iz­lenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Toplumu oluşturan bütün vatan­daşlar ülkesine ve devletine karşı hak ve sorumlu­luklar açısından eşittir.

Anahtar kelimeler : Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, dayanışma, sosyal devlet, halkın yönetime katılması, Hukuk.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Kıyafet devrimi
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Türk Medeni Kanunu
  • Harf inkılabı
  • Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
  • Soyadı Kanunu
  • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Atatürk’ün Halkçılık ile ilgili bazı sözleri

“İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık,yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamız ile tespit edilmiştir”

“Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibarı ile çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

LAİKLİK

MİLLİYETÇİLİK