içinde ,

CuteCute LOLLOL LoveLove

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER

1-)Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu ve Medreselerin Kaldırılması (3 Mart 1924):

Osmanlılarda en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Osmanlı devletinin yenileme ve çöküş dönemlerinde di­ğer kurumlar gibi medreseler de bozulmuştu. Tanzi­mat’tan itibaren batı tarzında eğitim veren modern okullar açılmış­tı. Aynı zamanda devlet kontrolü dışında eğitim yapan azınlık ve yabancı ülkelerin okulları da bulunmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı’da eğitimde birlik yoktu, kültürel anlamda ikilik vardı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu İle;

*Medreseler kapatıldı, laikliğin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım atıldı (laik bir eğitim benimsendi).

*Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

* İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi.

*Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçlarla öğretim yapmaları önlendi.

2-) 1 Kasım 1928’de kabul edilen bir kanunla Latin Alfabesi kabul edildi.

NOT: Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla Millet Mektepleri açıldı.

3-) Türk Tarih Kurumunun (TTK) açılması (15 Nisan 1931)

Amaçları;

  • Türk tarihinin doğru kaynaklara ve belgelere dayanarak araştırılması ve gün ışığına çıkarılması
  • Türk tarihinin milliyetçilik esaslarına göre araştırılması
  • Türk milletine milli bilinç ve birlik duygusunu aşılamak
  • Avrupalıların Türk vatanı üzerindeki yalan yanlış iddialarını çürütmek
  • Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökenin araştırılması

4-)Türk Dil Kurumunun  (TDK)Açılması (12 Temmuz 1932)

Amaçları;

  • Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtararak geliştirmek
  • Türk dilinin zenginliğini araştırmak
  • Dilde sadeleşmeyi ve millileşmeyi sağlamak
  • Türkçeyi diğer diller arasında hak ettiği yere getirmek
  • Konuşma, yazı ve bilim dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaktır

Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

Türk toplumunda okur – yazar oranı düşüktü. Atatürk, Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek istiyordu. Bu isteğinin ancak Türk diline daha uygun olan Latin harflerinin kabulü ile mümkün olabileceğini düşünüyordu. Arap harflerinin Türkçeye uyarlanmasıyla kullanılan yazı sisteminden Latin harflerinin Türkçeye uyarlandığı Türk alfabe sistemine geçilmesi kararı alındı. 1 Kasım 1928’de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti. 1928’de yapılan diğer bir değişiklikle de milletler arası rakamlar kabul edildi.

Millet Mektepleri (1928):

Harf inkılabından sonra Millet Mektepleri açıldı. Atatürk bu çalışmalara bizzat katılarak “Millet Mektepleri Başöğretmeni” unvanını aldı. Bu mekteplerin amacı halkın okuma – yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmekti. Millet Mekteplerinde öğretmenlerin yetmediği durumlarda, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanlar da eğitmen olarak kurslara alındı. Bunu takiben köy öğretmen okulları açıldı. Bu okullarda, temel eğitimin yanı sıra, mesleki eğitime de önem verildi. Böylece Türk inkılabının temel hedefi olan Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefi doğrultusunda eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildi.

Üniversite Reformu (1933):

   Atatürk’ün bilimsel gelişmeye verdiği önem sonucunda 1933’te üniversite reformu gerçekleştirildi. 1943’te çıkarılan bir kanunla İstanbul’daki Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüş­türülerek Ankara’ya taşındı. 1925’te kurulan Ankara Hukuk Mektebi, Hukuk Fakültesi adını aldı. İstanbul Üniversitesi’nde çok sayıda enstitü kuruldu ve Tıp Fakültesi’nde birçok klinik açıldı. Böylece üniversite eğitimi geliştirilerek bilimsel gelişme ve kalkınma sağlanmaya çalışıldı.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CUMHURİYETÇİLİK

TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER