içinde ,

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesi ve devlet içinde karar verecek en yetkili ve son makam olarak milleti kabul etmektedir. Cumhuriyet rejimin­de esas, yöneticilerin seçimle iş başına gelmeleridir. Halkın kendini doğrudan doğruya yönetmesi demek olan demokrasi ise cumhuriyet rejiminin ulaştığı en ideal yönetim biçimidir.

Cumhuriyetçilik Ne Demektir ?
Cumhuriyetçiliğin kelime anlamı : “Yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini öngörmek ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.

Anahtar kelimeler: ulusal (milli) egemenlik, ulusal irade, seçim, çok partili seçim, seçme seçilme hakkı.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  • TBMM’nin açılması
  • 1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması
  • Saltanatın kaldırılması
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi
  •  Siyasal partilerin kurulması
  •  Ordunun siyasetten ayrılması
  • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili bazı sözleri:

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir”

“Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”

“Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.”

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MİLLİYETÇİLİK

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER