içinde ,

DEVLETÇİLİK

Atatürk’ün devletçilik anlayışında devlet ekonomi­nin içinde yer almakla birlikte özel teşebbüsün önünde engel değildir. Sermayesi olan vatandaşlar birkaç alan dışında diledikleri biçimde üretime katı­labilirler.  Devletçilik ilkesi bir zorunluluk olarak ortaya çık­mıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra özel teşebbüs desteklenerek liberal bir ekonomi kurulmak isten­mişti, ancak sermaye yetersizliği, makine ve yedek parça sorunu, teknik eleman azlığı gibi nedenler­den dolayı özel teşebbüs başarısız oldu. Bu durum­da devlet ekonomik hayata müdahale etmek zo­runda kaldı.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Ekonomi, Yatırım, Teşvik, Devletin Fabrikalar Açması, Devletin Bankalar Açması, Karma Ekonomi

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar
  • Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
  • Devletçe demiryollarının yapılması
  • Devletin banka kurması
  • Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu
  • I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
  • KİT’lerin kurulması
  • Kamulaştırma çalışmaları

Atatürk’ün devletçilik ile ilgili bazı sözleri:

“Devletçiliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.”

“*Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.”

“Zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz, bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.”

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNKILAPÇILIK

LAİKLİK