içinde ,

LAİKLİK

Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Laiklik ilkesinde temel hedef, inanç özgürlüğü  sağlanmasıdır. Atatürk dine karşı olmadığı  gibi, gerçek dindara da karşı değildir. O, dinin çıkarlar için kullanılmasına karşı çıkmıştır.

Anahtar  kelimeler: Din ve vicdan özgürlüğü , akılcılık ve bilimsellik, çağdaşlaşma, pozitif düşünce

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar,

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Medreselerin kapatılması
 • Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Kıyafet devrimi
 • Türk Medeni Kanunu
 • Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
 • Laiklik ilkesinin anayasada yer alması

Atatürk’ün laiklik ile ilgili bazı sözleri:

*Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DEVLETÇİLİK

HALKÇILIK