içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160, 161, 162, 165

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 5. Ünite Sayfa 160, 161, 162, 165 Büyüme ve Gelişme Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 160 Soru Ve Cevapları

Bir buğday tohumunun yetişkin bir bitki olup yeni tohumlar üretebilmesi için hangi olaylar gerçekleşmelidir?

Topraktaki tohum ana kök oluşturur. Ana kök su emdikçe tohum içerisindeki embriyo etrafındaki hazır besinlerle beslenir. Su tohumda sıkıştırılmış ve paketlenmiş besinleri embriyonun emebileceği şekilde parçalar. Taslak geliştikçe daha fazla suya gereksinim duyar. Ana kök dallanarak yan kökleri oluşturur. En uç kısımda da emici tüyler oluşur. Emici tüylerin, suyu kuvvetlice emme özelliği vardır. Toprak içerisinde iyice dağılarak, kökün toprakla dokunma ve emme yüzeyini arttırır. Önlerine gelen taş, kaya gibi yapıları salgıladıkları asitli maddelerle parçalarlar. Bu arada bitki gövdesi gelişir, yaprak oluşmaya başlar.

Bir buğday tohumunun yetişkin bir bitki olup yeni tohumlar üretebilmesi için bu olayların gerçekleşmesi gerekir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 161 Soru Ve Cevapları

Seraların duvarları ve tavanı ışığı geçiren malzemelerden yapılır. Niçin?

Seralar, tarımcılık alanında iklimden daha iyi yararlanmak ve ürün verimliliğini arttırmak amacıyla kurulan sistemlerdir. Seraların duvarları ve tavanları ışığı geçiren malzemelerden yapılmaktadır. Işığın geçmesi ve içeride hapsolması söz konusu olmaktadır. Böylece ürün verimliliğinde doğal şartlar korunmuş olur. Seracılık faaliyetleri ile kışın da yaz ürünleri üretilebilmektedir. Isıtılan ve sulanan seralarda ışığın doğru bir şekilde toplanması ürün verimliliğini arttırır. Seracılık ülkemizde daha çok Akdeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Seracılık faaliyetleriyle ürün çeşitliliği ve ürün verimliliği artmış olur. Böylece istenilen ürünlere her zaman ulaşmak da mümkün olmaktadır. Seraların özellikleri seracılıkta çok önemlidir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 162 Soru ve Cevapları

Dış ve iç döllenmenin özellikleri nelerdir?

Döllenme, erkek üreme hücresinin, dişi üreme hücresi ile birleşmesi sonucunda oluşan bir olaydır. Döllenme iç döllenme ve dış döllenme olarak ikiye ayrılmaktadır. Döllenmenin özelliklerine göre canlıların özellikleri de değişmektedir. Canlıların döllenme özellikleri de değişmez.

İç döllenmenin özellikleri şu şekildedir:

* Canlının vücudunun içinde olur.
* Kara ve deniz canlılarında görülür.
* Çiftleşme olayı ve çiftleşme organı bulunmaktadır.
* Döllenme ihtimali yüksektir.
* Memelilerde gerçekleşir.
* Anne karnında meydana gelir.
* Yavru bakımı vardır.

Dış döllenmenin özellikleri şu şekildedir:

* Canlının vücudunun dışında olur.
* Memeliler hariç suda yaşayan canlılarda görülür.
* Çiftleşme olayı yoktur.
* Döllenme ihtimali düşüktür.
* Gamet sayısı çok fazladır.
* Yavru bakımı yoktur.

Dış ve iç döllenmenin özellikleri maddeler halinde bu şekilde sıralanabilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 165 Soru Ve Cevapları

Balık yumurtalarının, sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi niçin kalın bir kabuğa ihtiyacı yoktur?

Yumurta ile çoğalan canlılarda yumurtaların özellikleri değişmektedir. Suda yaşayan canlı yumurtalarında dış döllenme görülür. Karada yaşayan canlılarda ise iç döllenme görülmektedir. Karada yaşayan canlıların yumurtası serttir. Suda yaşayan canlıların yumurtası ise şeffaftır. Lavra şeklindedir. Balıkların yumurtalarının sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi gibi sert olmadığı görülmektedir. Bunun başlıca nedeni balıklarda kuluçka süresinin olmamasıdır. Böylece balıkların beklemesine gerek yoktur. Balıkların yumurtalarını bir yere bırakırlar. Lavra dönemi biter ve erginlik dönemi başlar. Yumurtalar yumuşak ve saydamdır. Suyla temas hemen sağlanır. Karada yaşayan canlı yumurtalarında bu söz konusu değildir.

Balık yumurtalarının, sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi sorusu kısaca bu şekilde cevaplandırılabilir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151, 153, 155

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169,170,171,172,173