içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 240, 241, 242

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 8. Ünite Sayfa 240, 241, 242 Dünyamızın Uydusu Ay Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 240 Soru ve Cevapları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Küre şeklinde olmasına rağmen Ay’ın günden güne şekil değiştiriyormuş gibi görülmesinin nedeni nedir?

Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dönmekte olan bir gezegendir. Gezegenlerin uyduları da bulunabilir. Ay, Dünya’nın uydusudur. Ay, Dünya’ya belli bir mesafede ve dünyanın dörtte biri kadardır. Ay, Dünya üzerinde çekim kuvvetleri sayesinde bazı etkilere neden olmaktadır. Ay küre şekline yakın bir şekle sahiptir. Küre şekline yakın bir şekle sahip olmasına rağmen ayın günden güne şekil değiştiriyormuş gibi görülmesinin nedeni ayın üzerine düşen güneş ışınları ve ayın hareketleridir. Ayın hareketleri nedeniyle güneşin düşme açıları da değişmektedir. Ayın periyodik hareketleri nedeniyle hep aynı yansımalar görülmektedir.

2. Ay’ın evreleri nelerdir? Yeni ay evresinde Ay görülmez. Buna iki neden yazınız.

Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dönen ve kendi etrafında da dönmeye devam eden dünya bir gezegendir. Gezegenlerin uyduları da bulunabilir. Dünyanın da uydusu bulunmaktadır. Dünyanın uydusu aydır. Ay, dünyanın dörtte biri büyüklüğünde ve yaklaşık 157 bin kilometre mesafededir. Dünyaya en yakın gök cismidir. Ay, dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya da güneş etrafında dönmektedir. Güneşten aldığı ışınları yansıtan ay, güneşin ve ayın hareketleri nedeniyle belli açılarda ve yerlerde bu ışığı yansıtmaktadır. Ay bu nedenle farklı durumlarda ve ışık açılarında bulunmaktadır. Ayın evreleri bu şekilde oluşmaktadır. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün ayın evreleridir. Yeni ay evresi de ayın, dünyanın arkasında kalarak güneşten uzak olması ve ışık yansımalarından uzak olmasıdır.

3. Aşağıda verilen Ay’ın evrelerinin şekilleri ile bu evrelerin adlarını eşleştiriniz.
1. Yeni ay – 3. Resim
2. Dolunay – 1. Resim
3. Son dördün – 2. Resim
4. İlk dördün  – 4. Resim

B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ay’ın gökyüzünde değişik şekillerde görülmesinde en etkili neden aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B) 

2. Yeni ay evresinden yaklaşık 15 gün sonra görülen evre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap A) 

3. Öğretmen, öğrencilere “Ay’ın evrelerini gözlemleyiniz.” konulu bir proje ödevi verdi. Mert de farklı günlerde aşağıdaki resimleri çizdi. Mert’in çizdiği resimlerde Ay’ın evreleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Resimlerin sol alt köşesindeki çizimler Ay’ın Dünya’dan görünüşünü temsil etmektedir.)

Cevap : B

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 241 Soru Ve Cevapları

4. Aşağıdakilerden hangisi, Ay’ın kendi etrafındaki dönme ve Dünya etrafındaki dolanma sürelerinin eşit olmasıyla açıklanır?

Cevap C) 

5. Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Dünya’dan Ay’a baktığımızda Ay’ın her zaman aynı yüzünü görürüz.
II. Ay’ın kendi ışığı olsaydı her zaman bir bütün olarak görülebilirdi.
III. Ay kendi etrafındaki dönme ve Dünya etrafındaki dolanmasını aynı sürede tamamlar.
Cevap D) 

6. Can, meyveleri kullanarak şekildeki Dünya, Güneş ve Ay’ı temsil eden çalışmayı yapıyor. Öğretmeni, Çan’ın çalışmasında hata olduğunu ve bu hatayı düzeltmesini istiyor.
Can, aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa; çalışması Dünya, Güneş ve Ay’ı daha iyi temsil eder?

Cevap C) 

C) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilginin doğru olması durumunda ifadenin başında yer alan kutucuğa D, yanlış olması durumunda Y yazınız. Yanlış olan bilginin doğru ifadesini alttaki satıra yazınız.

(D) 1. Ay’ın görünümünde düzenli olarak meydana gelen değişikliklere Ay’ın evreleri denir.
(D) 2. Ay, kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ve Dünya etrafındaki bir tam dolanımını yaklaşık 29 günde tamamlar.
(Y) 3. Dünya’dan bakan biri sürekli Ay’ın değişik yüzünü görür. // Dünyadan bakıldığında ayın sürekli aynı yüzü görülür.
(Y) 4. Ay sadece kendi etrafında döner. // Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünyanın etrafında da dolanır.
(D) 5. Ay’ın Dünya’ya dönük yüzü Güneş’ten ışık almıyorsa Ay, yeni ay evresinde olur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 242 Soru Ve Cevapları

(D) 6. Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiğinde Ay, dolunay evresinde olur.
(Y) 7. Ay sadece Dünya’nın etrafında dolanır. // Ay kendi etrafında da döner.

Ç) Aşağıdaki soruları Dünya, Ay ve Güneş modeline bakarak cevaplayınız.

1. Ay hangi konumdayken Dünya’dan bakan biri Ay’ı görmez? (A)
2. Ay hangi konumdayken Dünya’dan bakan biri Ay’ı dolunay evresinde görür? (D)
3. Ay hangi konumdayken Dünya’dan bakan biri Ay’ı ilk dördün evresinde görür? (C)
4. Ay hangi konumdayken Dünya’dan bakan biri Ay’ı son dördün evresinde görür? (E)

D) Aşağıdaki kutucuklarda verilen kavram ve terimleri bulmacada bularak örnekteki gibi gösteriniz.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232, 233

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157, 158, 159