içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48,50,51,52,53

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu tahmin ediniz.

Milli Mücadele Dönemi…

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 

1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

acı, al, asker, elma, gece, kağnı, nazar, ses, ün, yaşlı

 • acı:
 • al:
 • asker:
 • elma:
 • gece:
 • kağnı:
 • nazar:
 • ses:
 • ün:
 • yaşlı:

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

 • Yaşlı adam yolun karşısına zor geçti.
 • Ses telleri harap olmuş.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

Elif Kurtuluş Savaşında Milli Mücadelede savaşan kahraman askerler için orduya mermi taşıyordu.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

Kahraman olması, cesareti, fedakarlığı, kararlılığı

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?

Mermileri ve cephaneliği orduya yetiştirememekten.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?

Sıskaydı, zayıftı Kocabaş. Bir de çok yaşlıydı. Kaldıramadı yolun yorgunluğunu.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kendisi Kocabaşîn yerine geçmiştir. Bu hareket takdir edilmesi gereken saygı duyulması gereken bir harekettir. Çünkü onun gibilerin bu kahramanlıkları sayesinde düşmandan kurtulmuştu bu halk.

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?

Çünkü onun ordusuna onun mücadelesine hizmet için yola koyulmuştu bu kağnı yola.

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?

Ben de Elif gibi davranırdım. Ne olursa olsun cephaneyi yetiştirirdim.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?

Hepsi de cesurdur, kararlıdır, güçlüdür, kahramandırlar. Onların sayesinde bu millet esirlikten kurtulmuştur.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

 • kara: siyah
 • çabuk: seri
 • yaşlı: ihtiyar
 • yürek: kalp
 • uzak: ırak
 • ün: nam
 • ulu: yüce
 • evvel: ezel
 • yas: matm
 • asker: er
 • güçlü: kuvvetli
 • yel: rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.

 • güz: sonbahar
 • ilk: birinci

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51 

4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?

Kahraman Türk kadınını ve Milli Mücadeleye vermiş olduğu desteği görmekteyim.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir.
Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bir ulusta hem erkekler hem de kadınlar aynı derecede çalışmalı ve aynı derecede öneme sahip olmalıdır. Çünkü bir toplumu toplum yapan en büyük güç kadınların da hayatın içinde mücadelede yer almalarıdır.

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.

Kadınlarımız her türlü fedakarlıkla Milli Mücadelede yer almışlardır. Onlar kimi zaman yemek yapmışlar kimi zaman cephane taşımışlar kimi zaman da düşmana karşı savaşırken şehit olmuşlardır. Onların bu kahramanlıkları sayesinde biz bugün özgürüz.

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.

Sondaki

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

Yüz ifademiz bizlerin duygularını açığa çıkaran en önemli göstergelerden biridir. Eğer mutluysak güleriz. Üzgünsek yüzümüz çatılır

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.

Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece

Elif gece yola çıktı.

Zeynep’in kelime dağarcığı : yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla

Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?

İkinci cümle yani Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü daha ayrıntılıdır.

c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?

Daha çok kitap okumalı, daha fazla sözlük karıştırmalıyız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal 27, Aralık, 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman, askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.
– Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey, çok çalışmaktır.

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

 • Ahmet, dün bize geldi.
 • Mehmet pazardan elma, armut aldı.

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 

9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.

Elif yorgundu. Elif bitkindi .Ama yine de vazgeçmeyen inatçı kararlıydı. Elif bu mermileri kahramanlara ulaştıracaktı. Durmadı Elif. Sırtladı koca arabayı. Vurdu kendini yola. Hiç durmadan dinlenmeden iki gün yol tepti. Sonunda vardı ordunun olduğu yere. Teslim etmişti namus emanetlerini. Kahraman olmuştu zaten çoktan.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40,44,45,46,47

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60,61,62,63