içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232, 233

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 8. Ünite Sayfa 232,233 Dünya’mız Ay ve Yaşam Kaynağımız  Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 232 Soru ve Cevapları

Dünya’nın skatmanları nelerdir?

Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır. Dünya 5 katmandan oluşmuştur. Bunlar:

1. Atmosfer (Gaz katmanı)
2. Hidrosfer (Su katmanı)
3. Litosfer (Yer kabuğu)
4. Pirosfer (Magma katmanı)
5. Barisfer (Çekirdek katmanı)
Dünya bu katmanlardan oluşur.

1. Hava Küre (Atmosfer)

Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yerküreyi sarar, çevresinden uzaklaşmaz. Su buharı bu katmanda bulunur. Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller. Canlılar için gerekli gazları içerir.

2. Su Küre (Hidrosfer)

Taş küre ile iç içe olan katmandır. Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur. Canlılar için çok önemli yaşam kaynağıdır. Su kürenin yaklaşık yüzde biri içme suyu olarak kullanılabiliyor. Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir

3. Taş Küre (Yer Kabuğu)

Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur. Üst kısımları yer yer toprakla örtülmüştür. Yer yer yükselti, düzlük, ve çukurlardan oluşur.

4. Ateş Küre (Magma Tabakası)

Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Erimiş maddeler, sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur. Ateş kürenin akışkan bir yapısı vardır ve hareketlidir. Ateş küreyi oluşturan akışkan ve sıcak olan bu erimiş maddeye magma denir. Magma zaman zaman yanardağlardan yeryüzüne çıkar. Magmanın yeryüzüne çıkmış hâline lav denir.

5. Ağer Küre (Çekirdek)

Dünyanın en iç ve en kalın katmanıdır. En sıcak ve en ağır katman burasıdır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 233 Soru ve Cevapları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir?

Dünya katmanlardan oluşur. Yapısında ateş kürenin varlığını ortaya koyar.

2. Şeftali ile Dünya’nın katmanları arasında benzerlik kurunuz. Şeftalinin kısımlarının Dünya’nın hangi katmanına karşılık geleceğini belirtiniz.

Hava küre, taş küre, su küre. Şeftalinin çekirdeği ise magmaya benzetilebilir.

B) Aşağıda Dünya’nın katmanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin hangi katmana ait olduğunu belirleyerek bulmacayı çözünüz.

1. Dünya’yı çevreleyen ve yaşamı mümkün kılan gaz karışımıdır. Yağışlar ve rüzgârlar bu katmanda oluşur. (HAVAKÜRE)
2. Birçok canlıya ev sahipliği yapan, kayaçlardan oluşan, çok ince ve kırılgan bir katmandır. Büyük bir bölümü sularla kaplıdır. (TAŞKÜRE)
3. Diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. Üzerine etki eden çok büyük kuvvetler nedeniyle yapısındaki maddeler katı ya da katiya yakın hâldedir. Hakkında en az bilgi sahibi olunan katmandır. (AĞIRKÜRE)
4. Taş kürenin hemen altında yer alan bir katmandır. Ağır küreye göre kalınlığı ve sıcaklığı daha az olmasına rağmen diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. (ATEŞKÜRE)
5. Dünya yüzeyinin yaklaşık 3/4’ünü kaplar ve tüm canlılar için vazgeçilmez yaşam kaynağıdır. Bazı canlılar için yaşam ortamıdır. (SUKÜRE)

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226, 227

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 240, 241, 242