içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226, 227

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 8. Ünite Sayfa 226, 227 Dünya’mız Ay ve Yaşam Kaynağımız  Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 226 Soru ve Cevapları

A) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1. Yandaki tabloda Dünya, Güneş ve Ay’ın birbirine göre göreli büyüklükleri verilmiştir. Bu büyüklüklerden yararlanarak Dünya, Güneş ve Ay için bir model oluşturmanız isteniyor. Ay’ın 1 birimlik büyüklüğünü temsil edecek bir ölçek belirleyiniz. Örneğin 1 birimlik ölçeğiniz bir nohut tanesi olabilir. Bu durumda Dünya ve Güneş’in büyüklüğünü ne ile temsil edebilirsiniz? Niçin?

Bu kavramları nohuta benzetirsek cevap aşağıdaki gibi olur.

  • Ay: Nohut
  • Dünya: 4 Nohut
  • Güneş: 400 Nohut

Sizce Caner’in sorusuna verilen cevaplardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

Sadece Berk‘in vermiş olduğu cevap doğrudur. Güneş Dünya’dan, Dünya’da Ay’dan daha büyüktür.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 227 Soru ve Cevapları

3. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekli aşağıda görülen geometrik şekillerden hangisine benzer?

Küre

B) Aşağıdaki tabloda verilen kavram ve terimlerin zihninizde çağrıştırdığı sözcükleri tabloda ilgili yerlere yazınız. Kavramlarla çağrıştırdığı sözcükler arasında anlamlı ilişkiler oluşturarak cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri tabloda ilgili yerlere yazınız.

Kavram Çağrıştırdığı Sözcükler Kurulan cümle
Dünya Dünya, Ay Dünya Ay’ın 4 katıdır.
Ay Ay, Dünya Ay Dünya’nın 4’te 1’idir.
Güneş Güneş, Ay Güneş Ay’ın 400 katıdır.
Küre Dünya, Güneş, Ay Dünya, Ay ve Güneş küre şeklindedir.
Büyük Dünya, Ay Dünya Ay’dan daha büyüktür.
Küçük Güneş, Dünya Dünya Güneş’ten daha küçüktür.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 217, 218, 219

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232, 233