içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 50,51,52,53,54

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 50,51,52,53,54

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 50 

5. ETKİNLİK

Bir önceki temada şiir türüne ilişkin bazı özellikleri öğrenmiştik. O özellikleri de anımsayarak “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirin içerik ve biçimsel özellikleri bakımından değerlendirelim.

Bu metinde dizeler nasıl kümelenmiştir?

Dörtlükler şeklinde kümelenmiştir.

Atatürk gülümsedi adlı şiirin konusu nedir?

Atatürk ve Öğretmenler

Şiirde temel anlamı dışında kullanılan sözcük var mı?

  • kara bulut
  • yol
  • yöntem
  • aydın ufuklar ayürümek

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 51

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni, sessiz okuma tekniğiyle okuyalım. Ardından yan sayfadaki soruları yanıtlayalım ve sınıfta kısa bir konuşma yapalım.

1. Atatürk’ün, bir tabloda güçlü, yağız bir atın üzerinde resmedilmesi – Tablo ne ile ilgilidir? Başka ne gibi öğeler vardır?

  • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Atatürk’ün güçlü bir komutan olması

2. Atatürk’ün, “Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi – Bir tablonun içeriği, Atatürk’ü neden bu denli kızdırmış olabilir? Atatürk’ün duyarlılık gösterdiği bu konuyu hangi sözcüklerle ifade edersiniz?

  • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Çünkü artık savaş değil barış öğretilmeli onun asker değil lider yönü vurgulanmalıdır.

3. Herkesin büyük bir şaşkınlık içinde Atatürk’e bakması – Atatürk’ün yanındaki kitle neden şaşkınlık içindedir?

  • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Çünkü Atatürk’ü görmüşlerdir hiç bu kadar yüce bir adamla tanışmamışlar.

4. Atatürk’ün, tablonun yansıttığı iletileri olumsuz bulması – Bir başarının değeri nasıl küçülür? Atatürk “Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz.” diyor. Atatürk’ün bu sözleriyle, atların ve savaşçıların zayıf çizil-memelerinin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Bence de burada diğer tüm kahramanlar yok da sanki sadece tek bir kişi başarıyı kazanmış gibi çizmeleri Ata’yı kızdırmıştır.

5. Bir olaya veya duruma ilişkin gerçeklerin çarpıtılması, olduğundan farklı gösterilmesi, sizce neye neden olur?

  • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: İnsanların yanlış bilgilendirilmelerine neden olur. Bu durumda insanlar doğruyu bilmekten uzaklaşırlar.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 52 

Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?
❖ Bu tema boyunca farklı türlerde metinler üreterek “Millî Mücadele ve Atatürk” konusuna ilişkin bir dosya oluşturacağız.
❖ Önce iyi bir hazırlık yapmalı ve konuya odaklanmalıyız. Bu hafta “Millî Mücadele Dönemi”ne ilişkin bulduğumuz kaynakları toplayalım.
• Görsel (resim, fotoğraf, şekil, çizelge vb.), yazılı ve sözlü (döneme tanık olan kişiler) bilgi kaynaklarını belirleyelim, bulmaya çalışalım. Kayıt edebildiklerimizi bir dosyada toplayalım. Genel Ağ (İnternet) ortamından ve basılı kaynaklardan (kitaplar, ansiklopediler vs.) edindiğimiz bilgileri, kendi cümlelerimizle kısa kısa not edelim.
• Bu bilgileri hangi kaynaklardan almış olduğumuzu da mutlaka not etmeliyiz.
❖ Öncelikle gazetemizde/dergimizde hangi metin türlerine, konulara /alt başlıklara yer vermek istiyoruz, bunları belirlemeliyiz.
❖ Hazırlık sürecinden sonra, bu konularda değişiklikler yapabileceğimizi unutmayalım. Okuduğumuz kaynaklar sonucunda düzenlemede değişikliklere gidebiliriz.
❖ Bu hafta boyunca “Millî Mücadele ve Atatürk” ile ilgili şiir, öykü ve bilgilendirici metinleri bulup okumaya çalışalım. Dosyamıza katkı sunacağını düşündüğümüz yazınsal kaynakları not edelim.
Aşağıdaki çizelgede yapacağımız belirlemeler, yazma sürecimiz boyunca yazma odağından sapmamamızı sağlayacaktır. Boşlukları dolduralım.

Millî Mücadele ve Atatürk
(Gazetenin /derginin adı bu başlık da olabilir, ancak siz konuya uygun başka bir başlık oluşturabilirsiniz.)

Ana Konu / Başlık

ATA’NIN Yolunda ,

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 53

Alt Konu / Başlıklar

Dönemin ruhunu yansıtan olası başlık ve alt başlıkları belirlemeye çalışalım.

ATA YÜREKLERİ AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

Gazetede/Dergide Yer Alacak Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler Tartışma Makale vb.

Ata’nın hayatı

Öyküleyici Metinler Kısa Öykü / Öykü / Tiyatro

Atatürk’ün bir Anısı

Amaç

Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk hakkında bilgilendirmek.

Hedef Kitle

6-10 yaş ( )

10-14 yaş ( x )

14-18 yaş ( )

18 ve üstü ( )

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 54 

Aşağıdaki sözcükleri sahip oldukları ünlülere göre uygun kutulara yazalım.

★ düşünce
★ gözleri
★ sınıf
★ dağılmak
★ Atatürk
★ gülümsedi
★ doğmak
★ özlem
★ iştah
★ sevgi
★ bakış
★ aydınlık
★ ufuklar
★ sımsıcak
★ kürsü
★ günaydın
★ kızda
★ oğlanda
★ çiziyorsunuz
★ onca

SADECE İNCE ÜNLÜLER

düşünce, kürsü sevgi özlem gülümsedi gözleri

HEM İNCE HEM KALIN ÜNLÜLER

çiziyorsunuz günaydın iştah

SADECE KALIN ÜNLÜLER

onca oğlanda kızda sımsıcak ufuklar aydınlık bakış doğmak Atatürk dağılmak sınıf

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 46,47,48,49

8 Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53