içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151, 153, 155

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 5. Ünite Sayfa 151, 153, 155 Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 151 Soru Ve Cevapları

Eşeyli üremenin temel özellikleri nelerdir?

1- Erkek ve dişi birey vardır.
2- Erkek ve dişi üreme hücreleri (sperm, yumurta, polen) vardır.
3- Çok hücreli gelişmiş bitki ve hayvanlarda görülür.
4- Eşeyli üreme sonucu az sayıda canlı oluşur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 153 Soru Ve Cevapları

Eşeysiz üreme çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Eşeysiz Üreme Nedir?

Ata canlıdan gamet oluşturmaksızın mitoz bölünme yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denir. Gamet oluşumu olmadığından döllenme de gerçekleşmez.

Eşeysiz Üreme Özellikleri

 • Tek ata canlı vardır.
 • Temelini mitoz bölünme oluşturur.
 • Çeşitlilik sağlanmaz.
 • Değişen çevre şartlarına dayanıksız bireyler oluşur.
 • Kısa aralıklarla çok sayıda birey oluşur.

UYARI:

Eşeysiz üreyen canlılarda kalıtsal çeşitlilik ancak mutasyon sonucunda gerçekleşebilir.

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

1) Bölünerek Üreme

 • Arke, bakteri, amip, paramesyum ve diğer tek hücreli canlıların çoğunda görülür.
 • Ana bireyin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünmesi ile gerçekleşir.
 • Temelini mitoz bölünme oluşturur.
 • Oluşan bireylerin genetik yapısı birbirleriyle ve ata canlıyla aynıdır (Mutasyon yoksa).

2) Tomurcuklanmayla Üreme

 • Bira mayası, sünger, hidra, denizanası ve mercanlarda görülür.
 • Ana canlı üzerinde mitoz ile oluşan çıkıntıların gelişerek yeni canlıları oluşturmasıdır.
 • Oluşan bireyler ana canlıdan ayrılabileceği gibi bağlı kalıp koloni de oluşturabilir.
 • Genetik çeşitlilik sağlanmaz.

UYARI:

Hidra, denizanası ve süngerler eşeyli üreme de yapabilir.

3) Sporla Üreme

 • Mantar, plazmodyum, suyosunu, karayosunu ve eğreltiotunda görülür.
 • Sporlar bazı canlılarda mayoz, bazı canlılarda mitoz bölünme ile oluşturulur.
 • Çiçeksiz bitkilerde diploit ana canlının vücudunda bulunan spor kesesinde mayoz ile çok sayıda spor oluşur. Kesenin patlamasıyla çevreye yayılan sporlar uygun ortamda gelişerek monoploit canlıları oluşturur.

UYARI:

Sporlar, mayoz ile oluştuğunda sporla üremede çeşitlilik sağlanır.

UYARI:

Çiçeksiz bitkilerdeki sporlar, gametler gibi monoploit (n) olduğu halde döllenme yeteneğine sahip değildir ve çevre koşullarına karşı dayanıklıdır.

UYARI:

Bakterilerin oluşturduğu endosporlar, üremeyi değil olumsuz çevre koşullarından korunmayı sağlar.

4) Vejatatif Üreme

 • Gelişmiş bitkilerde görülen rejenerasyona (yenilenmeye) dayalı üreme şeklidir.
 • Bitkinin üremeyle ilgili olmayan bir organından (vejatatif organ) yeni bir bitkinin oluşmasıdır.
 • Bitkinin, kullanılan organına göre çeşitlere (çelikle, yumruyla, sürünücü gövde ile) ayrılır.

UYARI:

Vejatatif üreme sayesinde, ana bitkinin kalıtsal özellikleri korunduğu için ırkın devamlılığı sağlanır, daha kısa sürede yeni bir bitki elde edilir. Ayrıca tohum oluşturma yeteneğini kaybetmiş bitki türlerinin nesli devam eder.

a. Çelikle Üreme

Ana bitkiden koparılan yaprak ya da dal parçasına çelik, çeliğin gelişerek yeni bitkiyi oluşturmasına çelikle üreme denir. Çelik olarak seçilen parçalar genç dallardan alınır. Bunun nedeni, bu parçalarda mitoz bölünmenin hızlı olmasıdır. Örn: Kavak ve söğüt dallarından yeni bitki elde edilmesi.

b. Yumruyla Üreme

Besin depolamış toprak altı gövdesinden (yumru) yeni bitkinin gelişmesidir. Örn: Patates yumrusundan yeni patates gelişmesi.

c. Sürünücü Gövde ile Üreme

Toprak üstünde ya da altında sürünen gövde yapılarından kök oluşumu ile yeni bitkinin oluşmasıdır. Örn: Çilek bitkisinde üreme.

UYARI:

Lale ve soğanda rizom adı verilen toprak altı gövdesinden yeni bitkiler oluşturulması da bir vejatatif üreme çeşididir. (Rizomla üreme)

UYARI:

Vejatatif üremede ana bitki ile yeni bitkinin genetik yapıları tamamen aynıdır. Fakat fenotip farklılığı gözlenebilir (modifikasyon).

4) Rejenerasyon (Yenilenme) ile Üreme

 • Organizmanın eksilen parçalarının onarılarak yeni canlının oluşturulmasıdır.
 • Tüm çok hücreli canlılarda rejenerasyon yeteneği vardır. Fakat bu yetenek, canlının evrimsel gelişmişlik derecesi arttıkça azalır. Bu nedenle rejenerasyon basit yapılı canlılarda üremeyi, gelişmiş yapılı canlılarda onarımı sağlar.

Örnek:

 • Denizyıldızından kopan parçaların kendini yenileyerek yeni denizyıldızlarını oluşturması (Üreme).
 • Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni bir kuyruğun oluşması (Onarım).

UYARI:

İnsanda dil, deri, kemik iliği ve karaciğerin rejenerasyon yeteneği fazlayken; kalp, sinir ve gözde bu yetenek yok denecek kadar azdır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 155 Soru Ve Cevapları

Fotoğraflarını gördüğünüz canlılar hangi çeşit üremeyle çoğalmış olabilir? Yorumlayınız.

 1. Penguenler: Eşeyli Üreme (daha gelişmiş canlılardır)
 2. Süngerler: Eşeysiz Üreme (daha basit canlılardır)
 3. Kurdele çiçeği: Eşeysiz Üreme (daha basit canlılardır)
 4. Köpekler: Eşeyli Üreme (daha gelişmiş canlılardır)

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırarak aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplayınız.

Üreme Çeşitleri Ebeveyn Sayısı Nedir Üreme Hücrelerine İhtiyaç Varmıdır? Farklı Kalıtsal Meteryaller Yavrulaına Aktarılır mı? Yavrular Ebeveynlerine Tıpatıp benzermi?
Eşeysiz Üreme 1 Hayır Hayır Evet
Eşeyli Üreme 2 Var Evet Benzeyebilir

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160, 161, 162, 165