içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127, 130, 133, 134, 135, 136

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 4. Ünite Sayfa 127, 130, 133, 134, 135, 136 Işığın Yapısı Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 127 Soru Ve Cevapları

Bu sayfadaki fotoğrafı görebiliyorsanız aydınlık bir ortamdasınız demektir. Görmek için ışığın gerekli olduğunu biliyorsunuz. Su yüzeyinde oluşan görüntü, ışığın hangi özelliğinden kaynaklanıyor olabilir?

Su yüzeyinde oluşan görüntü, ışığın yansıma özelliğinden kaynaklanıyor. Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının saydam ortamlarda hareket ederek herhangi bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hiçbir özelliği (rengi, hızı, frekansı) değişmez. Sadece hareket yönü değişir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 130 Soru Ve Cevapları

 Çevrenizden ışığın düzgün ve dağınık yansıdığı yüzeylere sahip cisimlere örnek veriniz.

Çevremizdeki bazı cisimlerin ışığı yansıtmasıyla onları görürüz. Bu cisimler üzerinde ışığın yansıması onları görmemizi sağlar. Bazı cisimler üzerinde ışık düzgün bir şekilde yansırken bazı cisimler üzerinde ışık dağınık yansır. Düzgün yansıma ışığın belli açılarda yansımasıdır. Dağınık yansıma ise ışığın saçılarak yansımasıdır. Işık maddelerin yüzeysel özelliklerine göre düzgün ya da dağınık yansımaktadır. Bunu gözlemlemek çok kolaydır. Işık düz bir camda doğrudan yansırken, buzlu camda dağınık yansımaktadır. Işık durgun suda düzgün yansırken, dalgalı suda dağınık yansımaktadır. Işık düzgün bir alüminyum folyo üzerinde düzgün yansımaktayken, buruşuk alüminyum folyo üzerinde dağınık yansımaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 133 soru Ve Cevapları

Yansıma kurallarından günlük yaşamda ne şekilde yararlanılabilir?

Işığın yansıması sayesinde etrafımızdaki cisimleri görebiliriz. Işığın yayılması ve yansıması görülebilir alan frekanslarında çevremizde olan cisimlerin de görülmesine yardımcı olur. Işık düzgün ve dağınık bir biçimde yansır. Düzgün yansıma ışığın belli açılarda yansımasıdır. Dağınık yansıma ışığın değişik açılarda yansımasıdır. Işığın yansıma özelliği sayesinde günlük hayatımızda bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Işık dağınık yansıma özelliğine sahip olduğu için fotoğrafçılıkta kullanılan bu yöntemle fotoğraf çekme işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca saman kağıtların, kuşe kağıtlara göre üzerinde yazılanın okuma kolaylığı da ışığın düzgün ve dağınık yansıma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Saman kağıtta ışık dağınık yansır ve yazılar kolay okunur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 134 Soru Ve Cevapları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 6A sınıfı öğrencileri, yansıma kurallarını keşfetmek için yaptıkları bir etkinlik sonrası elde ettikleri verilerini tartışmaktadırlar. Bu verileri, sınıftaki bazı öğrenciler aşağıdaki gibi yorumlamışlardır. Öğrendiklerinize göre kimin ya da kimlerin yaptığı yorum kesinlikle doğrudur?

Bir yüzeye gelen ışının gelme açısı ile yansıma açısı yüzeyin özelliğine göre değişir. (Doğru)
Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlem içindedir. (Yanlış)
Bir yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar, aynı doğrultuda geri yansır. (Yanlış)

2. Yukardaki fotoğraflarda görülen cisimlerin üzerine ışık tutulduğunda;

a) Hangileri parlak görünür? Niçin?

Çaydanlık ve ayna parlak görünür çünkü ışığı yansıtırlar.

b) Hangileri mat görünür? Niçin?

Tuğla, ekmek ve portakal mat görünür çünkü ışık az yansımıştır.

c) Işık cisimlerden yansımamış olsaydı cisimler yine de görülebilirler miydi? Niçin?

Işık ışınlarının bir yüzeye çarparak geri dönmesine yansıma denir. Işığın yansıması yüzeyin rengine ve cinsine bağlıdır. Bu sebepten dolayı Işık cisimlerden yansımamış olsaydı cisimler görülmezdi.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 135 Soru Ve Cevapları

3. Aşağıdaki tabloda yer alan cisimlerin yüzeylerinin düzgün mü, pürüzlü mü olduğunu ve bu yüzeylerde ışığın ne çeşit bir yansımaya uğrayacağını X ile işaretleyiniz.

4. Yandaki şekilde bir ayna yüzeyine gelen ışının normalle yaptığı açı görülmektedir. Yüzeye çarpan bu ışın nasıl yansır? Çizerek Normal gösteriniz.

1. Cisimler özelliğine göre üzerlerine düşen ışığı farklı oranlarda yansıtır.
2. Işık ayna, metal tencere gibi yüzeylerde düzgün yansımaya uğrar.
3. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.
4. Bir yüzeye gelen ışınının gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.
5. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlem içindedir.
6. Pürüzlü yüzeylere çarpan ışınlar aynı yansımaya uğrar.

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Yandaki şekilde düzlem aynaya gelen bir ışın görülüyor. Bu ışının aynadan yansıması hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 136 Cevapları

2- D   3- A   4- B   5- A   6- B

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145, 146, 147

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149