içinde , ,

İletişim Özgürlüğü

Kitle İletişim Özgürlüğü

İnsanların haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayabilmesidir. Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi, düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

● Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

● Kitle iletişim araçlarını kullanırken kişiye ait yazı, resim, bilgi ve verilerin izinsiz olarak başkalarının eline geçmesi tehlikesi vardır. Örneğin sosyal medyada paylaştığınız görsellerin kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirilip sizin isteğiniz dışında kullanılması bilişim suçları kapsamına girer.

Bilişim Suçu

Ülkelere, şirketlere, bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile internet (görüşme odaları, e postalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS), elektronik posta gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır.

İletişime Dayalı Hak ve Özgürlüklerimiz

Haberleşme Özgürlüğü

Haber, düşünce yada bilgilerin gazete, radyo, dergi, internet gibi kitle iletişim araçları ile özgürce ulaştırılması ve dağıtılmasına denir.

Haber Alma Hakkı

İnsanların doğru bir bilgiyi kısıtlamayacak şekilde istediği gibi almasına denir.

Özel Hayatın Gizliliği

Kitle iletişim araçları yaptıkları yayınlarda kişilerin özel hayatına saygı duymalıdır. Kimsenin gizli görüntüleri, aile hayatı, telefon görüşmeleri, mektuplaşmaları bireyin izni olmadan paylaşılamaz.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Herkes düşünce ve kanaatlerini istediği gibi paylaşma hakkına ve hürriyetine sahiptir. Kitle iletişim araçları yaptıkları yayınlarda kişilerin düşünce ve ifade özgürlüklerini kullanmalırını sağlamak ile yükümlüdür.

Bilgi Edinme Hakkı

Bireylerin devlet kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları ilgiye ulaşma hakkıdır. Vatandaşlar kendileri ile ilgili doğrudan ilgili olsun yada olmasın bilgiyi edinme hakkına sahiptirler.

Tekzip ve Düzeltme Hakkı

Yayın organları yaptıkları haber ve bilgi yayınlarında yanlış veya yalan haber yaptıkları durumda kişilerin mağduriyetlerini önleyici düzeltme ( TEKZİP) yapmak zorundadır.

Anayasamıza Dayalı Hak ve Özgürlüklerimiz

Madde 20 (Özel Yaşamın Gizliliği)

Herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Madde 22 (Haberleşme Özgürlüğü)

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.                          

Madde 26 (Düşünce Özgürlüğü)

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir…

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE İLETİŞİM

7 SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE ÜLKEMİZ DE NÜFUS