içinde

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 238, 239

2017 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla Matematik dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız amacı ile hazırladık. Unutmayın Bu erkinlik sizin yapmış olduğunuz ödevlerinizi karşılaştırmanız için hazırlanmıştır. Bu yazımızda 4. Ünite Eşitsizlikler Sayfa 238, 239 Eşitsizlik Alıştırmalar sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Soru Ve Cevabı

1- “Ülkemizde oy kullanma yaşı 18 ve üzeridir.” ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.

”Ülkemizde oy kullanma yaşı 18 ve üzeridir.” ifadesine uygun eşitsizlik;

Ülkemizde oy kullanma yaşına x dersek;İfademiz şu şekilde olacaktır;

x=> 18
şeklinde olacaktır.Burada dikkat etmemiz gereken ifade büyük eşit ifadesidir.Onu kullanmaktaki nedenimiz koşullu bir ifade verilmesidir.Buradaki o ifade ise, oy kullanma yaşı 18 ve üzeridir ifadesidir.

2- “Elektronik tartıların tartabileceği en fazla ağırlık 180 kg’dır.” desine uygun eşitsizliği yazınız.

“Elektronik tartıların tartabileceği en fazla ağırlık 180 kg’dır.” ifadesine uygun eşitsizlik şu şekilde olacaktır;

Elektronik tartının tartabileceği yük miktarına x diyelim.O halde denklemimiz;

x =< 180
şeklinde olacaktır.Burada küçük eşit ifadesi o kilo olabilir ancak üstü olamaz şeklindedir.Bu bize soruda verilmiştir.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Soru Ve Cevabı

3- Ses, saniyede ortalama 340 m yol alır. Bir uçağın, sesin hızını geçebilmesi için saniyedeki hızını belirten eşitsizliği yazınız.

Bu tür ifadelerde önemli olan bize verileni ve isteneni iyi bir şekilde anlamamızdır.Bizden soruda istenen ifade;

Bir uçağın, sesin hızını geçebilmesi için saniyedeki hızını belirten eşitsizliktir.

Bize verilen ise;

Ses, saniyede ortalama 340 m yol alır.
Uçağın hızına x diyelim.O halde bizden istenen eşitsizlik;

x > 340 m/s
şeklinde olacaktır.

4- Aşağıdaki ifadelere uygun eşitsizlikleri yazınız.
a) 3 fazlası 12’den küçük olan doğal sayılar

Sayı x olsun
3 fazlası
x+3 olur
12 den küçük dediğine göre
x+ 3 < 12
şeklinde eşitsizlik yazılır

b) 2 fazlasının yarısı 10’dan büyük olan doğal sayılar

Bu tür soruları çözerken bizden istenilen ifadeyi iyi bir şekilde anlamamız gereklidir.

2 fazlasının yarısı 10’dan büyük olan doğal sayılar ifadesine x diyelim.Bu ifadeyi eşitsizliğe dökersek;

(x+2) / 2 > 10
şeklinde olacaktır.

c) 4 eksiğinin 2 katı 16’dan küçük olan tam sayılar

Bu sayımıza x diyelim ve bize verilen bilgiler eşiğinde eşitsizlik oluşturalım.

4 eksiğinin 2 katı 16’dan küçük olan tam sayılar ifadesi veriliyor.Bir sayının 4 eksiğinin 2 katı ifadesini yazmamız gerek.Daha sonra da 16 sayısından küçük olması istenmektedir.O halde cevabımız;

2 . (x-4) < 16
şeklinde olacaktır. Denklemimizi daha da açarsak;

2x-8<16 ——> şeklinde olacaktır. Bu denklemin çözümü ise;
2x<24
x<12

şeklinde olur.

ç) 3 katının 3 fazlasının yarısı 12’den büyük olan doğal sayılar

İlk öncelikle bu tür sorular çözülürken bir mantık kurulmalıdır.Aksi halde sorumuzun cevabı hatalı çıkar.

Bu sayıya x diyelim.

3 katının 3 fazlasının yarısı 12’den büyük olan doğal sayılar ifadesini eşitlik haline getirmemiz gerekiyor.O halde getirelim;

(3x+3) /2 > 12

şeklinde olacaktır.

d) Karesinin 3 katı 48’den küçük olan tam sayılar

Sayımız x olsun

Karesi x2
bunun da 3 katı

3x2 oşur
son olarak da 48den küçük şeklinde yazılır

3. x2 < 48

e) 5 katının 3 eksiği, 3 katının 4 fazlasından küçük olan tam sayılar

Denklem sorularında genellikle sayıların fazlası,eksiği ve katı diye sorulmaktadır.Bu konuyu kısaca örnek vererek açıklayalım :

Örneğin : Bir sayının 3 fazlası dediği zaman bu sayımız ” x ” olur.Bu sayımızın 3 fazlası : x+3 olarak gösterilir.

Örneğin : Bir sayının 6 eksiği dediği zaman bu sayımız ” x ” olsun.Bu sayımızın 6 eksiği : x-6

Örneğin : Bir sayının 3 katı nedir diye sorduğunda sayımız : 3x olur.

Sorumuza dönelim.O halde ;

5 katının 3 eksiği : ( 5x-3 )
3 katının 4 fazlası : ( 3x+4 )

Temel Matematik Sembolleri ;
Eşittir : ( = )
Eşit değil : ( ≠ )
Büyüktür : ( > )
Küçüktür : ( < )
Büyük ya da eşit : ( ≥ )
Küçük ya da eşit : ( ≤ )

Sonuç : ( 5x-3) < ( 3x+4) değer verdiğimizde de eşitsizlik sağlamaktadır.

5- Aşağıdaki eşitsizliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan eşitsizliklerin yerine doğrularını yazınız.

6- Aşağıda sembolle verilen eşitsizliklerin okunuşlarını yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

7- Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri “eşit, büyük, küçük” ifadelerinden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Bir çıkarma işleminde fark negatif ise eksilen, çıkandan ………………………………
Bir çıkarma işleminde fark pozitif ise eksilen, çıkandan………………………………
Bir çıkarma işleminde fark sıfır ise eksilen, çıkana………………………………

8- 3 katının 9 eksiği 12’den büyük olan tam sayılar kümesi ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.

Eşitsizliği kurmak için bu tam sayı kümesine x diyelim.
3 katının 9 eksiği 12’den büyük olan tam sayılar kümesi ifadesini oluşturalım.
3.x – 9 > 12

şeklinde olacaktır. Bu denklemi çözersek;

3x-9>12
3x>12+9
3x>21
x>7 olarak çözüm bulunacaktır.

9- 5 katının 3 eksiğinin yarısı 1’den küçük olan doğal sayılar ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.

Eşitsizlik, büyük, küçük, büyükeşit, küçükeşitten oluşan matematiksel işlemlere denir.
Sorulan soruda hem mantığı anlamak hem de eşitsizlik denildiği için işarer koymayı unutmamak gerekir.

5 katının 3 eksiğinin yarısı 1’den küçük olan doğal sayılar ifadesinin eşitsizliğini yazmadan önce teker teker gidelim:

5 katının 3 eksiğinin yarısı = bir sayı var ve bu sayı 5’in katı ve -3 eksiği ve bunun 2’ye bölümü o halde matematiksel ifadesi:

5x-3/2’dir. Fakat sorunun devamında 1’den küçüktür deniliyor o halde

5x-3/2 < 1 eşitsizliğidir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232, 233, 234, 235

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 244