in

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227-228

2017 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla Matematik dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız amacı ile hazırladık. Unutmayın Bu erkinlik sizin yapmış olduğunuz ödevlerinizi karşılaştırmanız için hazırlanmıştır. Bu yazımızda 4. Ünite Doğrusal Denklemler Sayfa 227-228 Alıştırmalar sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Soru ve Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki denklem sistemlerini “yok etme metodu” ile çözünüz.

a) 3x + y = 5
2x – y = 15

5x = 20
x =4 buluruz. Herhangi birisinde x yerine 4 yazarız ve y buluruz.
3x + y = 5 => 3 . 4 + y = 5 => y = – 12 + 5 => y = -7

b) 4x – y = 4
3x – y = – 1

4x – y = 4
3x – y = – 1 (-1ile her 2 tarafı çarpalım)
4x – y = 4
-3x + y = 1
x = 5 buluruz.
4x – y = 4 => 4 . 5 – y = 4 => y=16
c) 6x + 2y = 1
2x + y = – 1

6x + 2y = 1
2x + y = – 1 (her iki tarafı -3 ile çarpalım)
6x+2y = 1
-6x-3y = 3
-y = 4
y = -4
6x+2y = 1 => 6x + 2 . (-4) = 1 => 6x = 9 x = 3/2
ç) 5x + 2y = 7
3x + 2y = 9
5x + 2y = 7
3x + 2y = 9 (Her iki tarafı -1 ile çarpalım)
5x + 2y = 7
-3x – 2y = -9
2x = -2
x = -1
5x + 2y = 7 => 5 . (-1) + 2y = 7 => 2y = 2 => y=1

d) x + 3y = 5
–x + y = 4

x + 3y = 5
– x + y = 4
4y = 9
y = 9/4
 –x + y = 4 => -x + 9/4 = 4 => -x = 4 – 9/4 => -x = 16/4 – 9/4 => x = -7/4
e) 3x + 5y = –1
2x + 3y = 4
3x + 5y = –1 (Her iki tarafı -2 ile çarpalım)
2x + 3y = 4 (Her iki tarafı 3 ile çarpalım)
-6x-10y = 2
6x+9y = 12
-y=14  => y=-14
 2x + 3y = 4 => 2x + 3 . (-14) = 4 => 2x = 42 + 4 => x = 23

2- Aşağıdaki denklem sistemlerini “yerine koyma metodu” metodu ile çözünüz.

a) x = – 2
3x + y = 1

3.(-2) +y = 1
y = 7

b) y = x
3x + y = 1

 3x+x= 1
x = 1/4
c) 2x + 1 = y
5x + y = 8
5x+2x+1=8
x=1 y=3
ç) y = 5
5x + 3y = 20
5x+3.(5) = 20
5x+15 = 20
5x = 5
x=1 y=5
d)   y = – x
5x + 3y = 20
5x+3.(-x)=20
2x=20
x=10 y=-10
e) y = – 3x
7x + y = 12
7x-3x=12
x=4 y=-12

3- Aşağıdaki denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz

a) x – y = 1
2x + y =2
x – y = 1
2x + y =2
3x=3
x=1 y=0
b) –2x + y = 3
2x + 3y = 5
–2x + y = 3
2x + 3y = 5
4y=8
y=2 x=-1/2
c) 3x – y = 4
2x – y = –1
3x – y = 4
-1/ 2x – y = –1 y-2x=1
x=5 y=11
ç) 3x + 4y = 14
3x + 2y = 10
3x + 4y = 14
-1/ 3x + 2y = 10 -3x-2y=-10
2y=4 y=2
x=2
d) 3x + 2y = 8
4x – y = 7
3x + 2y = 8
2/ 4x – y = 7 8x-2y=14
11x=22 x=2
y=1
e) 5x + 3y = 10
3x + 2y = 6
-2/ 5x + 3y = 10
3/ 3x + 2y = 6
-10x-6y=-20
9x+6y=18
-x=-2
x=2 y=0

4- Toplamları 525, farkları 115 olan sayıları bulunuz.

Bizden istenen iki bilinmeyenli terimlerin yok etme metodu ile iki terimin değerlerini bulmak;

İlk terim ” A ” olsun
İkinci terim ” B ” olsun

A+B= 525
A-B= 115
—————
Taraf tarafa toplarken (-B ) ile ( B ) birbirini yok eder.
2A= 410
A= 410 / 2
A= 205
Bulduğumuz A değerini yerine yazalım.

205+B= 525
B= 320

Ç.K = ( 205,320 )
Yerine yazdığımızda sağlamaktadır.

5- 3 yıl önce Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 4 katıydı. 5 yıl sonra Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 3 katı olacaktır. Bu duruma göre Oya’nın ve Suna’nın şimdiki yaşlarını bulunuz.

Oya’nın yaşı = o

Suna’nın yaşı=s

(o-3) = 4.(s-3)       o-4s = -9
(o+5) = 3s         3s-o = 5

-s = -4

s = 4

o = 7

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Soru ve Cevabı

6- İki tam sayıdan büyüğünün küçüğüne bölümünde bölüm 8, kalan 1’dir. Küçüğün büyüğüne bölümünde bölüm 0,12 ve kalan 0 olduğuna göre iki tam sayıyı bulunuz.

Büyük olan a, küçük olan b olsun.
a | b
8
1

bölünme kuralına göre; [(bölüm x bölen)+kalan]=bölünen
buna göre; a=8b+1
——————————————————-

b | a
0,12
0

bölünme kuralına göre; [(bölüm x bölen)+kalan]=bölünen
buna göre; b=0,12a
——————————

a=8b+1
a=8.(0,12a)+1
a=0,96a+1
a-0,96a=1
0,04a=1
a=1÷0,04
a=25 (büyük sayı)
——-

a=8b+1
25=8b+1
8b=25-1
b=24÷8
b=3 (küçük sayı)

7- Aşağıdaki problemleri, iki bilinmeyenli denklemler kurarak çözünüz.
a) İki sayının farkı 64’tür. Büyük sayının yarısı, küçük sayıdan 5 fazladır. Bu sayıları bulunuz.

a-b=64

a/2=b+5          b-a/2=-5

 

a/2=59

a=118

b=54

b) Toplamları 80 olan iki sayıdan birinin 1/7’si, diğerinin 1/9’una eşittir. Bu sayıları bulunuz.

Bu sayıya x dersek;
İki sayıdan birinin 1/7’si, diğerinin 1/9’una eşittir. İfadesini denkleme dökersek;

7x+9x=80
16x=80
x=5 olarak elde edilir.

Birinci sayımız 7.x idi O halde;
7.5=35 olarak bulunur.
İkinci sayımız 9.x idi O halde;
9.5=45 olarak elde edilir.

c) Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 60’tır. Babanın yaşı oğlunun yaşına ölünürse bölüm 3, kalan 4 oluyor. Baba ile oğlunun yaşlarını bulunuz.

Babanın yaşı b, oğlunun yaşı a olsun.
b+a=60
b | a
3
4

bölünme kuralına göre; [(bölüm x bölen)+kalan]=bölünen
buna göre; b= 3a+4
b+a=60 idi
şimdi b yerine 3a+4 yazalım
(3a+4)+a=60
4a=60-4
a=56÷4
a=14 olur çocuğun yaşı
ikisinin yaşları toplamı 60 idi. buna göre babanın yaşı;
60-14=46 olur.

ç) Bir çiftlikteki tavuk ve koyunların toplam sayısı 35, ayaklarının toplam sayısı 110’dur. Buna göre çiftlikteki tavuk ve koyunların sayısını bulunuz.

Tavuk sayısı x olsun ayakları 2x olur
koyun sayısı da (35-x) ayakları da 4.(35-x)=140-4x olur
toplam ayak sayısı
2x+140-4x=110 ise
30=2x ve x=15 bulunur tavuk sayısı
35-15=20 tane de koyun vardır

8-   2(x + 3) + 3y = 3(x + 2)
–(2x – y) + 2 = x + y

… sistemini sağlayan y değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

2x+6+3y=3x+6 -x+3y=0
y-2x+2=x+y 3x=2
x=2/3 y=2/9
CEVAP=C

9- ax – 2by = 16
ax + by = 10

… denklem sisteminin çözümü olan (x, y) sıralı ikilisi (4, 1) ise a + b kaçtır?

x yerine 4,  y yerine 1 yazalım
4a-2b = 16
-1/ 4a+b=10
-3b = 6
b = -2 a=3
a+b=1
CEVAP = A

10- Aşağıdaki denklemlere uygun problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri boş bırakılan yerlere yazarak çözünüz.

4x + 3y = 8
8x + 5y = 14

Cansu ve Melike fiyatları farklı 2 çeşit çikolata almışlardır. Cansu 4 tane x, 3 tane y çikolatasından alıp 8 tl ödemiştir. Melike de 8 tane x, 5 tane y çikolatasından alıp 14 tl ödemiştir. X ve y çikolatalarının fiyatları nedir?
-2/ 4x + 3y = 8 -8x-6y=-16
8x + 5y = 14
-y=-2
y=2
x=1/2

y – 3x = 1
y – 2x = 3

Can ve annesi sayılarla oyun oynamaktadır.  Annesi Can’a aklından 2 sayı tuttuğunu söyler, y sayısından x sayısının 2 katını çıkarınca 3, 3 katını çıkarınca 1 kaldığını ve bu sayıların ne olduğunu sorar. Can soruyu doğru cevapladığına göre annesinin tuttuğu sayılar nedir?
y – 3x = 1
-1/ y – 2x = 3 2x-y=-3
-x=-2
x=2 y=7

What do you think?

Written by şadgeldi hoca

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219, 220, 221

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203,206,207