içinde

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219, 220, 221

2017 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla Matematik dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız amacı ile hazırladık. Unutmayın Bu erkinlik sizin yapmış olduğunuz ödevlerinizi karşılaştırmanız için hazırlanmıştır. Bu yazımızda 4. Ünite Doğrusal Denklemler Sayfa 211, 212, 213, 214, 215 Alıştırmalar sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Soru Ve Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz.

a) (1/2) x = 5

x/2=5 ise x = 2 . 5 = 10

b) x/7 = 2/9

9x= 2 . 7 => x = 14/9

c) -(x/6) = 5/6

içler dışlar çarpımı yapılır -6x = 5 . 6 => x= 30 / (-6) = -5 

ç) (3/4)x = 1/2

6x = 4 => x = 6/4 = 3/2

d) 3x/4 = 1/4

12x = 4 => x = 4/12 = 1/3

e) 5x/6=7/6

5x = 7 => x = 7/5

2- Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz.

a) (3/5)x – 1/5 = 2/5

3x-1=2 (paydalar eşit olduğundan)  3x=3 => x=1

b) (-2x/3) + 1 = 1/3

(2x+1)/3=1  2x+1=3  => x= 1

c) 2 / (2x-10) = 1 / 10

20 = 2x-10 => 30 = 2x => x = 15

ç) 3x / 4 + 1 / 3 = 2

paydalar eşitlenir

9x / 12 + 4/12 = 24/12 => 9x + 4 = 24 => x = 20/9

d) 3x/2 – 2x/5 = 11/10

15x/10-4x/10=11/10 => 11x = 11 => x = 1

e) x/2 – 4 = 2x/5 + 2

5x-40 = 4x+20 => x = 60

3- (3x + 1/4) • 1/6 – (2x + 1/6) • 1/4 denklemini sağlayan x değerini bulunuz.

3x/6+1/24=2x/4+1/24 (çarpma işlemi yapılır)
x/2=x/2 (1/24 ler birbirini götürür)
x = R (Tüm reel sayılar olabilir)

4- 2(x + 1/4 ) – 1/3 + 2x denklemini sağlayan x değerini bulunuz.

2x+2/4 = 1/3+2x
2/4=1/3 (böyle bir şey imkansız olduğundan)
Ø = x

5- 32 cevizi iki kardeş paylaştı. Bu paylaşımda; küçük kardeş, büyük kardeşin aldığı ceviz sayısının yarısından 5 fazla ceviz aldı. Paylaşıma göre büyük kardeş kaç tane ceviz aldı?

Küçük kardeşin aldığı ceviz sayısı = K
Büyük kardeşin aldığı ceviz sayısı = B olsun.
K + B = 32 olarak verilmiştir.
B = 32 – K (*Bir sonraki denklemde B gördüğümüz yere bu değeri yazacağız.)
Küçük kardeşin büyük kardeşin aldığı ceviz sayısının yarısından 5 fazla ceviz alması durumu aşağıdaki denklem ile gösterilir.
K = (B/2) + 5
K – 5 = B/2
B = 2K – 10
= 32 – K
32 – K = 2K – 10
3K = 42
K = 14 olur.
K + B = 32
14 + B = 32
B = 18 olarak bulunur.

6- Bir bahçedeki elma ve armut ağaçlarının sayısı 45’tir. Bahçedeki elma ağaçlarının sayısının 1/5’i, 5 armut ağaçlarının sayısının 1/4 ’üne eşittir. Bu duruma göre bahçedeki elma ve armut ağaçlarının sayısını bulunuz.

Elma sayısı=e
Armut sayısı=a
e/5 = a/4
4e = 5a
4e-5a = 0
e+a = 45 (5 ile çarpılır)
5e+5a = 225
4e-5a = 0
9e = 225
e = 25
a = 45-25 = 20

7- Aşağıdaki denklemlere uygun problemler kurunuz.

a) x – 1/2 = 7/8

b) 2x/8 = 9

Uzunluğu bilinmeyen kumaşın 8’te üçü 9 metre olduğuna göre tüm kumaşın uzunluğu kaç metredir? (cevap= 24 metre)

c) 1/2x • (x + 4) – 1

Mert aklından bir sayı tuttuktan sonra arkadaşlarına sayıyı bilmeleri için şu bilgileri verir: ‘tuttuğum sayının 4 fazlası 2 katına eşittir.’ Bu sayı nedir? (cevap=4)

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Soru Ve Cevabı

8- Aşağıda verilen denklemleri kutulardaki boş bırakılan yerlerde çözünüz. Şifre bölümündeki kutulara denklem sonucuna karşılık gelen harfi yazınız ve şifreyi bulunuz.

A) 5(x-2) = 4(x+1)
5x-10=4x+4
X=14
İ) paydaların birbirlerinin negatif işaretlileri olduğunu farkedelim
6x/(1-x) = 6/(x-1)
Sadeleştirmeler yapılır
X=-1
B) 4x-28+11=-30
4x=-13
X=-13/4
R) paydalar eşitlenir
3x/6-(2x+6)/6=12/6
x-6=12
x=18
S) x.1/2+4.1/2=1/2-3x
x/2+2=1/2-3x
3x+x/2=1/2-2
7x/2=-3/2
X=-3/7
G)3x-18/6=108/6
3x=126
x=42
Y) (paydalar 24’te eşitlenir)
(12x-4x-3x)24=4
5x=96
X=96/5
L) paydalar eşitlenir
x/3-(12x-24)/3=-33/3
-11x+24=-33
11x=57
x=57/11

ŞİFRE = BİLGİSAYAR

9- (10X- 4) / 2 – (4X+5) / 3 = 3x – 6 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 5 B) 3/4 C) – 2 D) – 7/2

(3(10x-4)-2(4x+5))/6=3x-6
30x-12-8x-10=18x-36
4x=-14
X=-7/2           

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Soru ve Cevabı

10- Aşağıdaki problemlerin denklemlerini kurunuz ve denklemlerin çözümlerini yapınız.

a) Yarısının 3 katının 10 fazlası 40 olan sayı kaçtır?

Denklemi oluşturmak için verilenleri adım adım uygulayalım:
> Sayımız A olsun.
> Bu sayısının yarısı A / 2 olur.
> Bulduğumuz bu A / 2’nin 3 katı >> 3 x (A/2) olur.
> Bulduğumuz [3 x (A/2)]’nin 10 fazlası ise >> [3 x (A/2)] + 10’dur.
> Bulduğumuz bu son değer [3 x (A/2)] + 10 ise 40’a eşittir.
Denklemimizi [3 x (A/2)] + 10 = 40 olarak buluruz.
[3 x (A/2)] + 10 = 40
[3 x (A/2)] = 30
A/2 = 30/3
A/2 = 10
A = 10 x 2
A = 20 olur.

b) Sanem, parasının önce 1/5’ini sonra 2/7’sini harcadı ve cebinde 36 TL’si kaldı. Sanem’in alışverişten önce kaç TL’si vardı?

Sanem’in parası 35A olsun. (*İşlem kolaylığı olması için 5 ve 7’ye bölünebilen bir sayı seçilmelidir.)
> Parasının önce 1/5’ini harcarsa;
35A x 1/5 = 7A harcamıştır.
Bu değeri paramızdan çıkaralım;
35A – 7A = 28A kalan parasıdır.
> Bu kalan parasının 2/7’sini harcarsa;
28A x 2/7 = 8A harcamıştır.
Bu değeri kalan paramızdan çıkaralım;
28A – 8A = 20A en son elinde kalan parasıdır.
> 20A kalan parası da 36 TL’ye eşit olarak verilmiştir.
20A = 36
A = 9 / 5’tir.
> Bu değeri 35A’da yerine yazarsak;
35A >> 35 x 9/5 = 63 TL olarak bulunur.

c) 2/3’ü ile 2/6’sı arasındaki fark, 12 olan sayı kaçtır?

Sayımız a olsun.
(2/3) a – (2/6) a = 12

ilk kesri 2 ile 6’ye genişletiriz

(4/6)a – (2/6)a = 12
(2/6)a = 12
2a=72
a=72÷2
a=36 olur

d) Mert, parasının 3/5 ’ini harcadıktan sonra geri kalan paranın 1/7’sinin 4 TL olduğunu gördü. Mert’in parasının tamamı kaç TL’dir?

Mert’in parası 35A olsun. (*İşlem kolaylığı olması için 5 ve 7’ye bölünebilen bir sayı seçilmelidir.)
Mert parasının 3/5’ini harcarsa;
35A x (3/5) = 21 A harcandığı için 35A’dan çıkarmalıyız.
35A – 21A = 14 A kalan parasıdır.
Kalan parasının 1/7’si 4 TL ise;
14A x (1/7) = 4
14A = 28
A = 2 olur.
Mert’in parası 35A;
35 x 2 = 70 TL olarak bulunur.

11- Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. x + x/3 = 4/5 – 2x
(3x+x)/3=(4-10x)/5 içler dışlar çarpımı yapılır
20x=12-30x
50x=12
X=6/25
b. (x + 3/4) + 15 = x/8
3/4+15=x/8-x
63/4=-7x/8
126=-7x
X=-18
c. a/5 + a/3 = 16
3a/15+5a/15=240/15
8a=240
a=30
ç. 1/x • (x + 15) = 5
(x+15)/x=5
x+15=5x
4x=15
X=15/4

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 211, 212, 213, 214, 215

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227-228