içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171

İçinde bulunduğumuz 2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Türkçe ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa içeriğinde 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 Okuma Kitaplarım Etkinlik Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

 5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Soru Ve Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?

Evet bazılarını saklıyorum. Onları görünce eski zamanlara gidiyorum. Onlar bana geçmişin güzel hatıralarını hatırlatıyor.

2. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.

Eskiden hazinelerle ilgili bir metin okumuştum. Onu hatırlıyorum.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğim kelime: palto
Metinde hangi cümlede? paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı
Tahminim: Giyilen bir eşya.
Sözlük anlamı: kalın kumaştan yapılan ve soğuk havalarda giysinin üstüne giyilen, kollu ve etekleri dizkapaklarının aşağısına değin uzanan, önden düğmeli üst giysisi
Cümlede kullanıyorum! Yeni bir palto aldım.

 

Anlamını bilmediğim kelime: tatil
Metinde hangi cümlede? O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı
Tahminim: Gezmek.
Sözlük anlamı:çalışma yaşamında, yasa gereğince çalışmaya ara verilen süre
Cümlede kullanıyorum! Tatile çıkacağım.

Anlamını bilmediğim kelime:Dost
Metinde hangi cümlede? Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yoktu ki?
Tahminim: Arkadaş.
Sözlük anlamı:sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş.
Cümlede kullanıyorum! Dostum uzak yollardan gelmiş.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız anahtar kelimeyi belirleyiniz.

Dost: arkadaş
Cevap: yanıt
Okul: mektep
İmtihan: sınav
Hayal: rüya
Talih: baht
Yıl:sene

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Soru Ve Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.

Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı. şeklinde betimlemektedir.

2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?

Evet hissediyorum. Genel olarak kitabı karıştırıp ilgi çekici resimlere daldığım bile oluyor. Ama ben yine de yazar gibi hemen yaz gelsin istemiyorum.

3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?

Bahar resimleri ile ilgili parçalar geldiğinde bahar da geleceğinden çok mutlu oluyor. Çünkü hwmen o mevsimin gelmesini ister bir hali var.

4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.

Çünkü o günlerde saf temiz köylüler insanlar vardır o kitaplarda. O güzel günlerin o saflığın temizliğin hasretini çekmektedir. Ondan dolayı özlem duyuyor olabilir.

5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

Var. Özellikle ikinci sınıftaki Türkçe kitabıma özlem duyduğum oluyor. Çok güzel okuma parçaları vardı çünkü.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.

b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler: İyilik

Anlamları Değişmeyen Kelimeler: Kitaplarım

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Soru Ve Cevabı

5. ETKİNLİK

Okuma Kitaplarım” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız.

Yazar, okuma kitaplarında baharı, mutluluğu uçuşan kelebekleri, sevinci bulmaktadır. Bunun yanında yazı kışı ve de baharı yani kısaca MEVSİMLERİ bulmuştur diyebiliriz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Soru Ve Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.

(Neden-Sonuç) Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.
(Amaç-sonuç.) Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.
(Koşul-sonuç) Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Soru Ve Cevabı

8. ETKİNLİK

Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram havuzundan kelimeler seçerek okuma yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Yazar olmak kolay değildir. Emek ister. Kitaplarla imtihanlara girmeniz gerekmektedir. Okumalı hayal kurmalı ve hayat karşısında bir öğrenci olduğunuzu hiç unutmamalısınız. Bu yüzden Öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi bir kitap okuru olun.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Soru Ve Cevabı

9. ETKİNLİK

a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.

b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz.

(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.
(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.
() Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.
(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.
(X) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir? Araştırınız. Çinliler tarafından M.Ö 3500 yılında icat edilmiştir.

2. Kâğıt nasıl üretilir? Araştırınız. Ağaçtan üretilir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106

4. Sınıf Yeni Çağ Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Soru Cevapları Sayfa 63