içinde

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68, 70, 73, 76

2017 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla 4. sınıf Fen bilimleri dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız amacı ile hazırladık. Unutmayın Bu erkinlik sizin yapmış olduğunuz ödevlerinizi karşılaştırmanız için hazırlanmıştır. Bu yazımızda 4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Maddeyi Tanıyalım Sayfa 68, 70, 73, 76 Maddenin Halleri Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 68 

Serap Hanım’ın kavanozdan tepsiye döktüğü pirinç ile Ebru’nun sürahiden tencereye boşalttığı su arasında nasıl bir benzerlik vardır? Çaydanlıkta kaynayan sudan çıkan buhar ile fırında pişen börekten çıkan buhar arasında benzerlik var mıdır?
Akışkan 

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 70 

Maddenin katı ve sıvı hâllerininin özellikleri nelerdir? Katı ve sıvıların benzer ve farklı özellikleri var mıdır? Aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorularımıza cevaplar arayalım.

Katıların belirli bir şekli vardır, sıvılar ise bulunduğu şeklin kabını alır.

• Kalemtıraş ve iki-üç adet pet şişe kapağını cam kaba ve su bardağına koyduğumuzda şekillerinde bir değişiklik oldu mu? Neden?

Değişmedi, çünkü sıvılar değişir ama katılar değişmez

• Su ve meyve suyunu cam kaba ve su bardağına boşalttığımızda şekillerinde bir değişiklik oldu mu? Neden?

Olmadı, çünkü sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Etkinliğin başında ve sonunda yaptığımız sınıflandırmaların arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 73 

Kokusu, rengi ve tadı olmayan hava, gaz hâlindeki bir maddedir. Bir basketbol topunu pompa yardımıyla şişirdiğimizde, basketbol topunun her yerine hava dolarak topun şeklini alır. Çünkü gaz hâlinde olan havanın da sıvılar gibi belirli bir şekli yoktur.
Trafikte taşıtların egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan duman da hava gibi gaz hâlde bulunan bir maddedir. Fabrika bacasından çıkan dumanı gözlemlemişizdir. Fabrikanın bacasından çıkan duman bir süre sonra neden görünmez olur? Dumanın bu özelliği gaz hâlindeki tüm maddeler için geçerli midir? Aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorularımıza cevaplar arayalım.

Dördüncü buzdolabı poşetine üflediğimizde poşette nasıl bir değişiklik oldu?

  • Doğru cevap: Poşetin içi havayla doldu ve bu yüzden şişti.

Buzdolabı poşetlerini, ağızlarına yakın bir yerden deldiğimizde ne gözlemledik?

  • Doğru cevap: Buzdolabı poşetine üflediğimiz havanın delinen yerden hızla çıkmasını gözlemledik.

Buzdolabı poşetlerini, altlarından deldiğimizde ne gözlemledik?

  • Doğru cevap: Su ve tuz ile dolu olan poşetlerde de değişiklik gözlemledik. Akışkanlık özelliğine sahip su ve tuz poşette açılan delikten dışarı çıkmıştır.

Gazların yayılma özelliğini ispatlayan bir deney tasarlayalım. Bize verilen malzemeleri seçerek deneyimizi yapalım. Deneyimizin sonucunu bir rapor hâlinde defterimize yazalım.

Doğru cevap:

Gazların Yayılma Hızı Deneyi

GAZLARIN YAYILMA HIZI

AMAÇ

Farklı gazlarda moleküllerin hızları arasındaki oran, molekül ağırlıkları arasındaki oranın karekökü ile ters orantılıdır.” ifadesini incelemek.

GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

50 cm boyunda iki ucu açık cam boru, 2 adet deliksiz lastik tıpa, 2 adet toplu iğne, Cetvel, saat camı, Derişik HCl çözeltisi, Derişik NH3 çözeltisi

DENEYİN YAPILIŞI

İki mesnet ile cam boruyu yere paralel olarak bağlayınız. Saat camı üzerinde küçük pamuk parçalarından birine HCl, diğerine NH3 çözeltilerinden 2-3 damla damlatınız. Pamukları toplu iğne ile lastik tıpalara batırarak tutturunuz. Her iki tıpayı aynı anda borunun uçlarına sıkıca takınız. Saatinize bakarak not ediniz. Cam borunun içerisinde oluşan beyaz renkli NH4Cl halkasının meydana geldiği anı saatinize bakarak yazınız.

Olayın denklemi: HCl+NH3 → NH4Cl

Oluşan NH4Cl ün pamuklara olan mesafesini cetvel ile ölçerek yazınız.

HESAPLAMA

Hız=yol/zaman eşitliğinde her bir gazın hızını hesaplayınız.

SONUÇ

Yoğunluğu ağır olan gazların yayılma hızı küçük, yoğunluğu hafif olan gazların yayılma hızı büyüktür.

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 76 

Aşağıdaki tabloda maddelerin özellikleri ve hâlleri verilmiştir. Özellikleri okuyarak bu özelilklerin hangi hâldeki maddeye ait olduğunu “X” işaretiyle belirtelim (Bir özellik birden fazla maddeye ait olabilir.).

Katı – Sıvı – Gaz

Bulundukları kabın tamamını doldurur. (Sıvı – Gaz)
Akışkandır. (Sıvı)
Belirli şekilleri yoktur. (Sıvı – Gaz)
Akışkan değildir. (Katı )
Oksijen, karbondioksit bu maddelere örnektir. (Gaz)
Belirli şekilleri vardır. (Katı )
Taş, tahta, mercimek bu maddelere örnektir. (Katı )
Çok küçük gözeneklerden kaçabilir. (Gaz)

Gazlar, bulundukları ortama yayılan maddelerdir.
Aşağıda verilen durumlardan hangileri gazların bulundukları ortama yayıldığının kanıtıdır? Kutucukları işaretleyerek belirtelim.

(X) Sıra arkadaşımızın sürdüğü kolonyanın kokusunun duyulması
() Bir yelpazeyi yüzümüze doğru salladığımızda yüzümüze havanın gelmesi
(X) Mutfaktaki ocaktan sızan gazın kokusunun evin her yerinden hissedilmesi
() Çivi giren plastik topun delindiği için havasının inmesi
() Şişirilmiş balonun ucuna geçirilen bir balona yavaşça hava dolması

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları 110

4. Sınıf Fenbil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97, 98, 100, 101