içinde , ,

SES DÜŞMESİ

Değişik nedenlerden dolayı Türkçe kelimelerin aslında olan bazı sesler düşer. Buna ses düşmesi denir. Ses düşmesi ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Ünlü Düşmesi

İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü)  bulunan sözcüklerde ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi veya hece düşmesi denir.

Fikir –i   Fikri
Burun-u   Burnu
Ömür-ü Ömrü
  • Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillerde, yardımcı fiilden önce gelen ismin ikinci hecesindeki ünlü düşer.
Kayıp olmak Kaybolmak
Şükür etmek Şükretmek
Kayıt olmak Kaydolmak
Zikir etmek Zikretmek   
  • Bazı birleşik isimlerin oluşumunda ünlü düşmesi meydana gelir.
Kahve altı Kahvaltı
Pazar ertesi   Pazartesi
  • Yapım eki alarak türetilen bazı sözcüklerde ünlü düşmesi meydana gelir.
oyun-aoyna
sızı-lasızla

Ünsüz Düşmesi

Sonu “k” sessizi ile biten sözcüklere küçültme eki (-cık, -cik, -cuk, -cük) getirildiğinde “k” sessiz harfi düşer. Buna ünsüz düşmesi adı verilir.

Ufak  – cık Ufacık
Minik  – cik Minicik

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SES TÜREMESİ

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI