içinde , ,

ÜNLÜ DARALMASI

Türkçede Son hecesi “a, e” geniş ünlüler biten bir kelimeye “-yor” eki getirildiği zaman bu geniş sesler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Buna ünlü daralması denilmektedir.

  • “a” ünlüsü = “ı” veya “u” ünlü harfine dönüşür.
  • “e” ünlüsü = “i” veya “ü” ünlü harfine dönüşür.
bekle
(geniş)
yordinliyor
(dar)
  • “-me”, “-ma” olumsuzluk ekinden sonra “-yor” eki gelmesi durumunda ünlü daralması olur.
  1. gelme-yor => gelmiyor
  2. duyma-yor => duymuyor
  • “de”, “ye” ve “ne” sözcükleri sonrasında “y” kaynaştırma harfinin gelmesi durumunda ünlü daralması yaşanır.
  1. ye – y – ecek => yiyecek
  2. de – y – ecek => diyecek
  3. ne – y – e => niye

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU

KAYNAŞMA – KAYNAŞTIRMA