içinde , ,

SES TÜREMESİ

Değişik sebeplerden dolayı Türkçe bir sözcüğe aslında olmadığı halde ses ilavesi olur. Bu olaya ses türemesi denir.

Ünsüz Türemesi

Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillerde yardımcı fiilden önce gelen ismin son sesi çiftleşir. Buna “ünsüz türemesi” de denir. Ünsüz türemesi çoğu zamanda Arapçadan dilimize geçen kelimelerde karşımıza çıkmaktadır.

Zan etmek   Zannetmek
Af etmek    Affetmek
Red etmek   Reddetmek

Ünlü Türemesi

Tek heceli kelimelere küçültme eki (-cık, -cik, -cuk, -cük) getirildiğinde ekten önce bir ses gelir. Buna “ünlü türemesi” de denir.

Bir  – cik Biricik
Az  – cık Azıcık
Genç  – cik Gencecik

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HARFLER

SES DÜŞMESİ