içinde

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 223, 224

7. sınıfta öğrencilere öğretilen derslerden biriside fen bilimleridir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda mevsim yayınları tarafından öğrenci kazanımlarına yönelik dikkatlice hazırlanmış olan fen bilimleri ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.  7. sınıf ta okuyan öğrencilerin kazanımlarını ölçebilecek kalitede sorular ile donatılmış kitap öğrenci öğretmen beklentilerini yeterince baz alarak ustaca hazırlanmıştır. Gerek ders öncesi hazırlık ve ders sırsında öğrencilerin cevaplaması için hazırlanan sorular kazınımları ölçe bilmektedir. Bu sayfada 7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 6. Ünite Elektrik Enerjisi Sayfa 210, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 223, 224 Ampullerin Bağlanma Şekilleri Soruları ve Cevapları ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Soru ve Cevabı

1. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanları nelerdir?

Basit devre elemanları şunlardır:
•Duy, Pil, Bağlantı kablosu, Ampul, Pil yatağı ve Anahtar

2. Basit bir elektrik devresinin resmini defterinize çiziniz.

3. Basit elektrik devresinde devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiğini açıklayınız.

Basit bir elektrik devresinde devre elemanları sembollerle gösterilir. Bunun nedeni, devre elemanlarını sembollerle göstermenin daha pratik ve kolay olmasıdır. Ayrıca sembollerin karışıklıklara engel olmasıdır. Bir de devre elemanlarının sembolleri evrenseldir ve bu durum, ortak bilim dili oluşmasını sağlar. Bilimsel anlamda iletişimi kolaylaştırır.

4. Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için hangi devre elemanlarının sayısında nasıl değişiklikler yapılmalıdır?

Pil sayısı arttırılabilir. Bunun yanında ampul sayısı azaltılabilir ve kablolar kısa yapılabilir.

5. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları araştırınız.

Günlük yaşantımızda kullanılan ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları, tercih edilme nedenleri ile birlikte yazınız.
Seri bağlı devre ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur. Seri bağlı devrelerde ampullerden biri patladığında diğerleri de yanmaz.
Paralel bağlı devre ampullerin birer uçlarının bir noktada birleştirilerek oluşturulan devrelerdir. Paralel bağlı devrelerde ampullerden biri patladığında diğerleri ışık vermeye devam eder. Bundan dolayı binalarda ampuller paralel bağlanır.

6. Ampulleri seri ve paralel bağlamanın avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız.

Paralel bağlı ampullerde parlaklıkta bir değişme olmaz. Patlayan bir ampulden diğer ampuller etkilenmez. Fakat paralel bağlı ampulde pil çabuk biter. Seri bağlı ampullerde parlaklık ampul sayısına bağlı olarak değişir. Patlayan ampul bütün devreyi söndürür. Seri bağlı ampullerin ömrü uzun olur.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Soru ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım.

“Neler Gerekli?” kısmındaki araçları kullanarak 1. devre ve 2. devreyi oluşturalım.

SONUÇ
1. Yandaki kısma 1 ve 2. devrenin şemalarını çizelim.

2. 2. devredeki ampullerin parlaklıkları birbirlerine göre nasıldır?

3. 1. ve 2. devredeki ampullerin parlaklıkları birbirlerine göre nasıldır?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Soru Ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım. “Neler Gerekli?” kısmındaki araçları kullanarak 1. devre ve 2. devreyi oluşturalım.

SONUÇ

1. Yanda boş bırakılan yere 1 ve 2. devrenin devre şemalarını çizelim.

2. 2. devredeki ampullerin parlaklıkları birbirlerine göre nasıldır?

3. 1 ve 2. devredeki ampullerin parlaklıkları birbirlerine göre nasıldır?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Soru Ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım.
Pil, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarını kullanarak ampulün ışık verdiği basit bir elektrik devresi kuralım.
Devredeki pili çıkaralım.
Bağlantı kablolarını kapalı bir devre oluşturacak şekilde 2. şekildeki gibi birbirine bağlayalım. Ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim. Daha sonra bağlantı kablolarından birini çıkararak devreyi 3. şekildeki hâle getirelim. Ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
Son olarak devreyi 1. şekildeki hâle getirelim ve anahtarı açalım. Ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.

SONUÇ

1. Elektrik devresinde hangi durumlarda ampul ışık vermez. Cevap –> 2 ve 3

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Soru ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım.
Yandaki gibi bir elektrik devresi hazırlayalım. Ampermetreyi bağlarken pilin kutupları ile aynı kutupların bağlanmasına dikkat edelim.
Anahtarı kapatarak ampermetredeki değeri okuyalım.

SONUÇ

1. Ampermetrede ölçtüğünüz değer nedir?

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım. 0 Yandaki gibi bir elektrik devresi hazırlayalım.
Voltmetreyi ampulün uçlarına görseldeki gibi bağlayalım.
Anahtarı kapatarak voltmetredeki değeri okuyalım.

SONUÇ

1. Voltmetrede ölçtüğünüz değer nedir?

2. Voltmetrede ölçülen gerilim ile pilin üzerinde yazan gerilim değeri aynı mıdır?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Soru ve Cevabı

Elektrik akımının ve geriliminin nasıl ölçüldüğünü biliyoruz. Şimdi de bir elektrik devresinde hem ampermetre hem de voltmetre kullanarak akımı ve potansiyel farkını ölçelim. Bunu yapmak için bir deney düzeneği tasarlayalım. Deney için gereken malzemeleri belirleyelim ve bunları yazalım. Daha sonra deneyi nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyelim ve bunları kaydedelim. Son olarak da deney düzeneğini hazırlayarak deneyi yapalım. Deney sonucunda ulaştıklarımızı kaydedelim.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Soru Ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım.
İlk önce 1,5 voltluk pili kullanarak yandaki gibi bir elektrik devresi kuralım.
Anahtarı kapatıp ampermetre ve voltmetredeki değerleri ölçelim. Bundan sonra ölçtüğümüz değerlerden potansiyel farkının akıma oranını hesaplayalım. Sonuç bölümündeki çizelgeye ölçüm sonuçlarını kaydedelim.
Daha sonra sırayla 3V’luk ve 6V’luk pilleri kullanarak devreyi kuralım ampermetre ve voltmetrede ölçüm yaparak ölçüm sonuçlarını kaydedelim. Potansiyel farkının akım şiddetine oranını da çizelgeye kaydedelim. Daha sonra çizelgedeki değerleri kullanarak potansiyel farkı – pil gerilimi, akım şiddeti – pil gerilim ve potansiyel farkı – akım şiddeti grafiklerini defterimize çizelim.

SONUÇ

1. Piller değiştirildiğinde voltmetrede ölçülen değerler nasıl değişir? Artar

2. Piller değiştirildiğinde ampermetrede ölçülen değerler nasıl değişir? Artar

3. Piller değiştirildiğinde potansiyel farkının akım şiddetine oranı nasıl değişir? Sabir kalır

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Soru ve Cevabı

1. Aşağıdaki elektrik devrelerinin devre şemalarını yanlarında boş bırakılan yerlere çiziniz.

2. Yandaki devrelerdeki ampermetre ve voltmetrede ölçülen değerler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Buna göre K, L, M, N ampullerinin dirençlerini bulunuz.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Soru ve Cevabı

1. Aşağıdaki devrelerden hangisinde ölçüm aracı yanlış bağlanmıştır?

Cevap: B

2. Yandaki devrede numaralandırılmış devre elemanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C. 

3. Yukarıdaki ampermetrede ölçülen değer kaç amperdir?
Cevap: C.

4. Yukarıda devrelerde özdeş ampuller ve özdeş piller kullanılmıştır. Buna göre P, R, S ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Cevap: A. 

5. Yukarıdaki tabloda bazı ampullerin direnç, akım ve gerilim değerleri yazılmıştır. Tabloda I, II, III ile gösterilen yerlere yazılacak değerler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208, 209

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225, 226, 229, 231, 233, 234