içinde

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225, 226, 229, 231, 233, 234

7. sınıfta öğrencilere öğretilen derslerden biriside fen bilimleridir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda mevsim yayınları tarafından öğrenci kazanımlarına yönelik dikkatlice hazırlanmış olan fen bilimleri ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.  7. sınıf ta okuyan öğrencilerin kazanımlarını ölçebilecek kalitede sorular ile donatılmış kitap öğrenci öğretmen beklentilerini yeterince baz alarak ustaca hazırlanmıştır. Gerek ders öncesi hazırlık ve ders sırsında öğrencilerin cevaplaması için hazırlanan sorular kazınımları ölçe bilmektedir. Bu sayfada 7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 6. Ünite Elektrik Enerjisi Sayfa 225, 226, 229, 231, 233, 234 Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Soruları ve Cevapları ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Soru ve Cevabı

1. Elektrik enerjisi kullanılarak yapılanlara örnekler veriniz.

Elektrik enerjisi, durgun enerjiden hareket enerjisine geçmeyle elde edilmektedir. Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi, ısı ve ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi elektriğin üretilmesine yarar. Elektrik iletken kablolarla taşınmaktadır. İletkenler sayesinde ana hatlardan şehir hatlarına kadar gelmektedir.

Elektrik enerjisi kullanılarak yapılanlar, beyaz eşyaların çalışması, teknolojik cihazların çalışması, şarj edilebilir cihazların çalışması, elektrikli araçların ve taşıtların çalışması şeklindedir. Elektrik enerjisi sayesinde ısınma, aydınlanma gibi faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Elektrik en önemli ihtiyaçlardan biridir. Elektrik enerjisinin doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Ülkemiz enerji bakımından dışa bağımlı olduğu için elektrik enerjisinde tasarruf etmek de önemlidir.

2. Elektrik enerjisi başka enerji çeşitlerine dönüşebilir mi? Cevabınız evetse elektrik enerjisini başka enerji çeşitlerine dönüştüren araçlara örnekler veriniz.

Enerji, vardan yok edilemez; yoktan da var edilemez. Termodinamik yasalarına göre enerji dönüşüm içindedir. Evrende bütün enerjiler birbirlerine dönüşür. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji, ısı enerjisine dönüşür. Işık enerjisi de ısı enerjisine dönüşebilir.

Enerji, insanlığın en muhtaç olduğu ihtiyaçtır. Günümüzde özellikle elektrik enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tabiata bir zararı bulunmamaktadır.

Her enerji gibi, elektrik enerjisi de başka enerji çeşitlerine dönüştürülebilir. Elektrik enerjisi taşınabilir, depolanabilir. Bununla beraber dönüştürülebilir. Elektrik enerjisinin dönüşümü ile birlikte birçok teknolojik cihaz geliştirilmiştir.

Elektrik enerjisi şu enerjilere dönüştürülebilir:

Isı enerjisine dönüşebilir.
Işık enerjisine dönüşebilir.
Hareket enerjisine dönüşebilir.
Örnekler: Elektrikli soba, elektrikli araç vb. örneklerdir.

3. Enerji tasarrufu yapmanın neden önemli olduğunu açıklayınız.

Evde enerji tasarrufu enerjinin akıllıca kullanılışı anlamına gelir ve gereksiz enerji tüketimini önlemekle yapılır. Enerji ihtiyacı ve kullanımı açısından üzerinde en fazla durulması gereken grup ailedir. Çünkü toplumda aileler, diğer kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarının kullanımı ve tüketiminde de rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biridir. Sağlıklı, rahat, temiz ve etkin bir ev ortamının yaratılabilmesi için yürütülen ısınma, aydınlatma, temizlik, kişisel bakım gibi çeşitli faaliyetler için aileler enerji kaynaklarını kullanmakta ve buna bağlı olarak her ay bütçelerinden binlerce lira harcamaktadır.

Evde toplam enerji kullanımının yaklaşık %40’ı sıcak su sağlama, yiyecek hazırlama ve pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, aydınlatma, kişisel bakım, eğlenme, dinlenme ve iletişim gibi faaliyetler, %60’ı da konutun sahip olduğu özellikler ile ilişkilidir.

Özellikle konutlarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketiminin yaklaşık 1/3 oranında olduğu dikkate alınırsa bu alanda yapılacak tasarrufun hem aile açısından hem de çevre açısından önemi ortaya çıkmaktadır.

4. Kaçak elektrik kullanımı nedir? Bunun zararları nelerdir?

Kaçak elektrik, elektriğin yasal olarak kullanılmamasıdır. Elektrik ana hatlardan şehir hatlarına ve yerleşim yerlerine ulaşınca elektrik sayaçlarından geçerek bedeli oluşturulmaktadır. Böylece elektrik satılmaktadır. Sayacın bir şekilde bozulması ve elektriğin bozuk sayaç üzerinden geçirilerek kullanılması kaçak elektrik kullanımıdır.
Kaçak elektrik kullanımının zararları şu şekildedir:
Kaçak elektrik kullanımı ülke ekonomisine zarar verir.
Kaçak elektrikte kayıp elektrik bedeli olarak diğer aboneler bedel öder.
Kaçak elektrik elektrikli cihazların ve elektrik dağıtım sistemlerinin bozulmasına neden olur.
Kaçak elektrik enerji kaybına neden olur.
Kaçak elektrik, cihazların zarar görmesine neden olur.
Kaçak elektrik dış borçlanmaya neden olur.

5. Elektrik sigortası ne işe yarar? Nerelerde kullanılır?

Sigorta elektrik devre elemanlarından biridir. Devreye seri olarak bağlanır. Sigorta, devrenin güvenliği için önemlidir. Sigortanın çalışma prensibi, devrenin güvenliğinin sağlanmasına göredir. Sigorta devrede aşırı akım yüklenmesi yaşandığı durumlarda akımı keserek elektrikli cihazların zarar görmesini engeller. Sigortaların atması bu yüzdendir.

Sigorta elektrik devrelerinde bir güvenlik olarak evlerde, iş yerlerinde, sanayide, okulda ve elektriğin ihtiyaç duyulduğu her alanda kullanılmaktadır. Sigortanın kullanılmadığı yerlerde elektrik devresinde yaşanan aşırı yüklenmeler elektrik cihazlarının bozulmasına, yanmalara ve patlamalara neden olabilir. Sigorta bütün bunların yaşanmasına engel olan bir sistemdir. Elektrik devresinde bulunması gerekir. Basit devrelerde gerek yoktur.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Soru Ve Cevabı

Arkadaşlarımızla 3 – 4 kişilik gruplara ayrılalım.
Tuvalet kâğıdı rulosunun kenarlarına krokodilli kabloları görseldeki gibi bantlayalım.
Kalem ucunu kablodaki kıskaçların ucuna bağlayalım.
Ruloyu cam tabağın üzerine yerleştirelim ve rulo üzerine beheri kapatalım.
Krokodil kablonun uçlarını güç kaynağına bağlayalım ve güç kaynağını çalıştıralım.

SONUÇ

1. Güç kaynağını çalıştırdığınızda neler gözlemlediniz?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Soru Ve Cevabı

Elektrik enerjisinin üretildiği güç santrallerinde hangi çeşit enerji kaynaklarının kullanıldığını ve bu santrallerde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştıralım. Araştırma sonucunu sınıftaki arkadaşlarımızla paylaşalım.

Elektrik enerjisinin güç santrallerinde nasıl üretildiğini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta sununuz. Manyetik alan içinde bakır telin hareket ettirilmesi ile elektrik üretilir.  Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktarlardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallerine ihtiyaç duyarız.

Jeneratörler ile elektrik enerjisi üretildiğini biliyorsunuz. Jeneratörlerde hareket elde etmek için enerji santrallerinde çeşitli kaynaklardan yararlanılır. Değişik kaynaklardan sağlanan enerjiler, mekanik enerjiye çevrilerek jeneratöre bağlı türbini döndürmek için kullanılır. Bu yararlanılan kaynaklara göre elektrik enerjisi santralleri hidroelektrik,termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santral olarak adlan­dırılır.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 231 Soru ve Cevabı

Bir arkadaşınıza aşağıdaki soruları sorarak soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Evinizde aydınlanmada hangi çeşit lambaları kullanıyorsunuz? Neden?

2. Elektriği bilinçli ve tasarruflu kullanmak için nelere dikkat ediyorsunuz?

1. Elektronik aletlerin kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması gereklidir.
2. Fazla ışık veren lambalardan kaçınılması gereklidir.Fazla ışık hem radyasyon yayar hemde gözleri yorar.
3. TSE damgalı ürünleri tercih etmeliyiz.
4. Elektronik cihazların kontrollerini sürekli olarak yaptırmalıyız.
5. Seyredilmeyen televizyonları kapatmalıyız.
6. Aydınlatmada aynalar kullanarak yansımadan faydanılmalıdır.
7. Mevsimsel ayarlamalar zamanında yapılmalıdır.
8. Elektrikli ürünlerin enerji tasarruflarının fazla olmasına dikkat edilmelidir.

3. Evinizdeki elektrikli araçların hangi enerji sınıfında olduğunu biliyor musunuz?

4. Kaçak elektrik kullanımının verdiği zararlar nelerdir?

Kaçak elektrik ekonomik gelirde ve kültürel miraz olarak ülkemizi kötüye sürükler.
Ülkenin gelirini düşürerek elimizde olan vergi dahada yükselir.
Din olarak herkezin kul hakkına girilir.
Ülkenin ekonomisini kaçak elektrik kullananlar eksilere indirir.

5. Enerjinin tasarruflu kullanılmaması ne gibi sakıncalara neden olur?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Soru Ve Cevabı

1. Aşağıdaki araçlarda hangi enerji dönüşümlerinin olduğunu noktalı yerlere yazınız.

1. Sıra; Elektrik ısı, elektrik ısı, elektrik hareket ve elektrik ısı 
2. Sıra; Elektrik hareket, elektrik ısı-hareket, elektrik hareket ve elektrik ısı 

2. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
a. Elektrikli araçlarda devreden gereğinden fazla akım geçtiğinde devrenin çalışmasını engeller. (Sigorta)
b. Bisikletlerde farın ışık vermesini sağlar. (Dinamo)
c. Fosil yakıtların yakılması ile elektrik enerjisi üreten santrallerdir. (Termik Santral)
ç. Nükleer enerji üretiminde kullanılan maddelerden biridir. (Uranyum)
d. Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerdir. (Isı Santrali)

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Soru ve Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı ya da ışık enerjisine dönüştüren araçlardan biri değildir?

Cevap: B

2. Sigorta ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C. 

3. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez?

Cevap: B

4. 10 Amperlik sigortanın bağlı olduğu bir elektrik devresinden geçen akım aşağıdakilerden hangisi olduğunda devre çalışmaz?
Cevap: D. 

5. Elektriğin tasarruflu kullanılması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Cevap: A. 

6. Yukarıdaki santral türleri ile açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 223, 224

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236, 237